2017-07-17 16:01

2017-07-17 16:01

Val till kyrkan

KYRKOVALET

Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Nu är det klart vilka kandidater som det går att rösta på i kyrkofullmäktige.

I Karlskoga ställer tre nomineringsgrupper upp. Socialdemokraterna, Engagemang för Svenska kyrkan i Karlskoga församling och Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna ställer upp med 27 kandidater och de tre första är u nummerordning Stina Lindbäck Olsson, Marie Johansson Gadde och Sven Gadde.

Engagemang för Svenska kyrkan i Karlskoga församling ställer upp med 18 kandidater och de tre första är Anneli Lyckeborn, Birgitta Malmberg och Thorbjörn Andersson.

Sverigedemokraterna ställer upp med två namn och de är Richard Sandström och Simon Sandström.

I Karlskoga ställer tre nomineringsgrupper upp. Socialdemokraterna, Engagemang för Svenska kyrkan i Karlskoga församling och Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna ställer upp med 27 kandidater och de tre första är u nummerordning Stina Lindbäck Olsson, Marie Johansson Gadde och Sven Gadde.

Engagemang för Svenska kyrkan i Karlskoga församling ställer upp med 18 kandidater och de tre första är Anneli Lyckeborn, Birgitta Malmberg och Thorbjörn Andersson.

Sverigedemokraterna ställer upp med två namn och de är Richard Sandström och Simon Sandström.

  • Anders Persson