2017-07-17 10:26

2017-07-17 10:26

Har inte skött medicineringen

KARLSKOGA: JO-kritik mot kriminalvårdsanstalten i Karlskoga, för hanteringen av mediciner

Karlskogaanstalten får kritik från JO, justitieombudsmannen för sin medicinhantering sedan en intagen man klagat på att han blivit utan ordinerade tabletter.

Karlskogaanstalten får kritik från JO för sin medicinhantering.

Anstalten har förnekat att något fel har begåtts, men av JO:s utredning framgår att dokumentationen talar ett annat språk.

I en anmälan som kom in till JO den 31 januari 2017 framförde den intagne klagomål mot anstalten i Karlskoga.

I anmälan skriver mannen att han inte har fått den medicin som han har ordinerats av läkare eftersom anstalten har slarvat bort den.

Han är även osäker på om personalen har delegation att dela ut medicin.

JO skriver att utifrån det som kommit fram genom utredningen kan JO inte dra annan slutsats än att det har förekommit brister i hanteringen av mannens mediciner, i vart fall rörande dokumentationen.

Även om utredningen inte har klarlagt exakt vad bristerna har bestått i kan anstalten inte undgå kritik för det inträffande.

Rent allmänt vill JO framhålla att det är en självklarhet att intagna ska få tillgång till de läkemedel som har ordinerats dem.

För att säkerställa detta och möjliggöra en kontroll i efterhand är det vidare viktigt med en noggrann dokumentation

Det är därför angeläget att kriminalvårdspersonal som tillhandahåller intagnas mediciner sköter sitt uppdrag med stor omsorg och noggrannhet.

Karlskogaanstalten får kritik från JO för sin medicinhantering.

Anstalten har förnekat att något fel har begåtts, men av JO:s utredning framgår att dokumentationen talar ett annat språk.

I en anmälan som kom in till JO den 31 januari 2017 framförde den intagne klagomål mot anstalten i Karlskoga.

I anmälan skriver mannen att han inte har fått den medicin som han har ordinerats av läkare eftersom anstalten har slarvat bort den.

Han är även osäker på om personalen har delegation att dela ut medicin.

JO skriver att utifrån det som kommit fram genom utredningen kan JO inte dra annan slutsats än att det har förekommit brister i hanteringen av mannens mediciner, i vart fall rörande dokumentationen.

Även om utredningen inte har klarlagt exakt vad bristerna har bestått i kan anstalten inte undgå kritik för det inträffande.

Rent allmänt vill JO framhålla att det är en självklarhet att intagna ska få tillgång till de läkemedel som har ordinerats dem.

För att säkerställa detta och möjliggöra en kontroll i efterhand är det vidare viktigt med en noggrann dokumentation

Det är därför angeläget att kriminalvårdspersonal som tillhandahåller intagnas mediciner sköter sitt uppdrag med stor omsorg och noggrannhet.

  • Anders Persson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.