2017-07-17 17:50

2017-07-17 17:50

65 år gammal ledning ska bytas ut

KARLSKOGA: Effekten tredubblas

Nu planeras en ombyggnad av 145-kilovoltsledningen mellan Lindbacka Örebro och Bäck norr om Karlskoga. Totalt handlar det om en ledning som är 35 kilometer lång.

Den befintliga ledningen är 65 år gammal och stolparna börjar ha passerat sin livslängd.

Parallellt

– Den här ledningen är sedan 1952 och det är dags att bygga om den, säger Bengt Almgren på Ellevio. Den nuvarande ledningen och det är två ledningar som pgår arallellt med varandra är på 300 kvadratmillimeter och vi kommer att bygga om den ena i ett första skede.

Två somrar

I nuläget är det dock inte klart att börja bygga om, utan först måste det till godkännanden från olika instanser.

– I vår produktionsplan räknar vi med att börja bygga om ledningen 2020, men det kan också dröja längre innan alla beslut är fattade, säger Bengt Almgren. Sedan är det så att vi inte kan bygga hela året, utan det handlar om tiden april till oktober. Då kommer nog det här bygget att ta två somrar inne det är klart.

Bygger om

Ellevio har inte bara projektet mellan Örebro och Karlskoga att bygga om och förbättra.

– 145 kilovolt är nätet vi har och vi försöker att bygga om undan för undan, säger Almgren. Det är ett nät som håller ihop och vi kan bara koppla bort en ledning i taget. I det aktuella fallet mellan Örebro och Karlskoga kommer vi även att tredubbla arena till 900 kvadratmillimeter.

Det är en ganska utdragen tillståndsprocess innan Ellevio kan börja bygga om ledningarna.

Ellevio kommer för denna anledning att samråda i antingen ett eller två steg beroende på vilket alternativ Ellevio väljer att gå vidare med. Efter detta samråd utvärderas inkomna synpunkter tillsammans med befintliga natur- och kulturvärden.

Finns två alternativ

Det finns två alternativ av ombyggnaden mellan Örebro och Karlskoga. Alternativ ett är ombyggnation av befintlig sträckning. Ledningen sträcker sig i stort sett den kortaste vägen mellan orterna Sträckningen följer i sin helhet andra kraftledningar och markintrånget håller i hop.

När det gäller alternativ två är stråket i möljigaste mån anpassat att i första hand undvika bostäder samt skyddade naturområden. Det innebär en helt ny sträckning, utom de fyra kilometerna fram till ställverket i Bäck.

Den befintliga ledningen är 65 år gammal och stolparna börjar ha passerat sin livslängd.

Parallellt

– Den här ledningen är sedan 1952 och det är dags att bygga om den, säger Bengt Almgren på Ellevio. Den nuvarande ledningen och det är två ledningar som pgår arallellt med varandra är på 300 kvadratmillimeter och vi kommer att bygga om den ena i ett första skede.

Två somrar

I nuläget är det dock inte klart att börja bygga om, utan först måste det till godkännanden från olika instanser.

– I vår produktionsplan räknar vi med att börja bygga om ledningen 2020, men det kan också dröja längre innan alla beslut är fattade, säger Bengt Almgren. Sedan är det så att vi inte kan bygga hela året, utan det handlar om tiden april till oktober. Då kommer nog det här bygget att ta två somrar inne det är klart.

Bygger om

Ellevio har inte bara projektet mellan Örebro och Karlskoga att bygga om och förbättra.

– 145 kilovolt är nätet vi har och vi försöker att bygga om undan för undan, säger Almgren. Det är ett nät som håller ihop och vi kan bara koppla bort en ledning i taget. I det aktuella fallet mellan Örebro och Karlskoga kommer vi även att tredubbla arena till 900 kvadratmillimeter.

Det är en ganska utdragen tillståndsprocess innan Ellevio kan börja bygga om ledningarna.

Ellevio kommer för denna anledning att samråda i antingen ett eller två steg beroende på vilket alternativ Ellevio väljer att gå vidare med. Efter detta samråd utvärderas inkomna synpunkter tillsammans med befintliga natur- och kulturvärden.

Finns två alternativ

Det finns två alternativ av ombyggnaden mellan Örebro och Karlskoga. Alternativ ett är ombyggnation av befintlig sträckning. Ledningen sträcker sig i stort sett den kortaste vägen mellan orterna Sträckningen följer i sin helhet andra kraftledningar och markintrånget håller i hop.

När det gäller alternativ två är stråket i möljigaste mån anpassat att i första hand undvika bostäder samt skyddade naturområden. Det innebär en helt ny sträckning, utom de fyra kilometerna fram till ställverket i Bäck.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.