2017-07-10 06:00

2017-07-10 06:00

Lär sig svenska genom industrin

KARLSKOGA: Kombinerad undervisning ger resultat

Nyanlända har testat att gå en ny typ av utbildning där svenskundervisning och industriutbildning blandas.
– Det har gått jättebra. Att få lära sig svenska och om industri har varit en bra kombination, säger Mohammad Hammoud, en av eleverna.

Projektet drevs som ett samarbete mellan SFI och Yrkeshögskolan i Karlskoga-Degerfors. Det har bestått av att eleverna tillbringar en dag i veckan på Svenska för invandrare (SFI), två dagar med blandad teori och två dagar praktiskt undervisning i verkstaden.

Tio olika ämnen

Undervisningen som har pågått i drygt ett år syftar bland annat till att eleverna ska bli behöriga inom ''Industriteknik bas'' som är det lägsta kompetenskravet för att få arbeta inom industrin. I Industriteknik bas ingår tio olika ämnen, från svenska och matematik till ritningsläsning och mätteknik.

– Men vi har även diskuterat mycket om andra saker i samhället. Vi märker att det är vanligt att eleverna missuppfattar hur vissa saker fungerar, säger Daniel Saffady, som är elevernas yrkeslärare.

Och fortsätter:

– Exempelvis om någon har fått information om hur arbetsförmedlingen fungerar på svenska så kan det vara svårt att förstå. Och då blir det ofta att vi tar upp sådana saker till diskussion och ser till att de verkligen förstår hur det är, fortsätter Daniel Saffady.

Lasse Wahlsten som är resurslärare från SFI fyller på.

– Vi har även gjort studiebesök på industrier så de har fått se hur arbetsmarknaden kan fungera, säger han.

Eleverna väldigt nöjda

En av eleverna, Nasibullah Ismail Khil, har trivts väldigt bra på utbildningen och framhåller att det är viktigt att så fort som möjligt lära sig det svenska språket när man kommer som ny till ett land. Han tycker att utbildningen har bidragit mycket till det.

– Här diskuterar vi och pratar svenska hela dagarna och är det något vi inte förstår så frågar vi Daniel eller Lasse och de förklarar tills vi förstår. De har verkligen varit bra lärare för oss, säger han.

Språket är viktigast

Mohamad Hammoud fyller på och förklarar hur den här utbildningen skiljer sig från att endast gå på SFI.

– På SFI jobbar man ofta mer självständigt med att arbeta i böcker eller läsa något. Här diskuterar vi hela tiden och det har varit väldigt nyttigt, säger han.

– Eleverna har inte haft en enda lektion i grammatik. Vid det här stadiet i början måste man lägga fokus på att lära sig prata i första hand. Jag tror också det har varit bra att sätta in språket i ett slags sammanhang. Här måste de lära sig svenska för att sedan kunna förstå hur maskiner fungerar till exempel, säger Ahmed Khaled, utbildningsledare på Yrkeshögskolan.

Viktigt att våga prata

Daniel Saffady berättar att i början var eleverna lite försiktiga och våga inte prata så mycket svenska med farhågan att det skulle vara fel eller låta konstigt. Men det har ändrats under utbildningens gång.

– De har börjat våga prata flytande och att alltid försöka prata. Även fast det inte alltid blir helt rätt så är det viktigt att man vågar prata. Det är jätteviktigt för utvecklingen, säger han.

Oviss framtid

Ahmed Khaled säger att det kommer utvärdera hur det har gått och därefter se vad som beslutas om framtiden.

– Vi tycker det har varit ett lyckat projekt och hoppas kunna få fortsätta med det här i framtiden, säger han.

Alla är överens om att det finns många fördelar med att bedriva en utbildning på ett sådant här kombinerat sätt. Integrationen går fortare, svenskan förbättras snabbt och en förståelse för arbetsmarknaden skapas.

– Det är ''win-win'' på alla sätt och vis med det här konceptet, säger Lasse Wahlsten.

Projektet drevs som ett samarbete mellan SFI och Yrkeshögskolan i Karlskoga-Degerfors. Det har bestått av att eleverna tillbringar en dag i veckan på Svenska för invandrare (SFI), två dagar med blandad teori och två dagar praktiskt undervisning i verkstaden.

Tio olika ämnen

Undervisningen som har pågått i drygt ett år syftar bland annat till att eleverna ska bli behöriga inom ''Industriteknik bas'' som är det lägsta kompetenskravet för att få arbeta inom industrin. I Industriteknik bas ingår tio olika ämnen, från svenska och matematik till ritningsläsning och mätteknik.

– Men vi har även diskuterat mycket om andra saker i samhället. Vi märker att det är vanligt att eleverna missuppfattar hur vissa saker fungerar, säger Daniel Saffady, som är elevernas yrkeslärare.

Och fortsätter:

– Exempelvis om någon har fått information om hur arbetsförmedlingen fungerar på svenska så kan det vara svårt att förstå. Och då blir det ofta att vi tar upp sådana saker till diskussion och ser till att de verkligen förstår hur det är, fortsätter Daniel Saffady.

Lasse Wahlsten som är resurslärare från SFI fyller på.

– Vi har även gjort studiebesök på industrier så de har fått se hur arbetsmarknaden kan fungera, säger han.

Eleverna väldigt nöjda

En av eleverna, Nasibullah Ismail Khil, har trivts väldigt bra på utbildningen och framhåller att det är viktigt att så fort som möjligt lära sig det svenska språket när man kommer som ny till ett land. Han tycker att utbildningen har bidragit mycket till det.

– Här diskuterar vi och pratar svenska hela dagarna och är det något vi inte förstår så frågar vi Daniel eller Lasse och de förklarar tills vi förstår. De har verkligen varit bra lärare för oss, säger han.

Språket är viktigast

Mohamad Hammoud fyller på och förklarar hur den här utbildningen skiljer sig från att endast gå på SFI.

– På SFI jobbar man ofta mer självständigt med att arbeta i böcker eller läsa något. Här diskuterar vi hela tiden och det har varit väldigt nyttigt, säger han.

– Eleverna har inte haft en enda lektion i grammatik. Vid det här stadiet i början måste man lägga fokus på att lära sig prata i första hand. Jag tror också det har varit bra att sätta in språket i ett slags sammanhang. Här måste de lära sig svenska för att sedan kunna förstå hur maskiner fungerar till exempel, säger Ahmed Khaled, utbildningsledare på Yrkeshögskolan.

Viktigt att våga prata

Daniel Saffady berättar att i början var eleverna lite försiktiga och våga inte prata så mycket svenska med farhågan att det skulle vara fel eller låta konstigt. Men det har ändrats under utbildningens gång.

– De har börjat våga prata flytande och att alltid försöka prata. Även fast det inte alltid blir helt rätt så är det viktigt att man vågar prata. Det är jätteviktigt för utvecklingen, säger han.

Oviss framtid

Ahmed Khaled säger att det kommer utvärdera hur det har gått och därefter se vad som beslutas om framtiden.

– Vi tycker det har varit ett lyckat projekt och hoppas kunna få fortsätta med det här i framtiden, säger han.

Alla är överens om att det finns många fördelar med att bedriva en utbildning på ett sådant här kombinerat sätt. Integrationen går fortare, svenskan förbättras snabbt och en förståelse för arbetsmarknaden skapas.

– Det är ''win-win'' på alla sätt och vis med det här konceptet, säger Lasse Wahlsten.

  • Adam Larsson