2017-06-19 20:08

2017-06-19 20:08

Träning minskar infarkter

REGION ÖREBRO LÄN: Regionens lasarett satsar på träning

Hjärt-kärlsjukdom är den största folksjukdomen i Sverige. På Karlskoga lasarett erbjuds träningsinriktad rehab inom 1-2 veckor efter insjuknandet samt träning två gånger per vecka i cirka tre månader.

I Sverige drabbas cirka 30 000 personer i olika åldrar av hjärtinfarkt per år. En fjärdedel av alla fall av akut hjärtinfarkt under 2015 ledde till döden inom cirka en månad.

Träningsinriktad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt har visat en minskad hjärtrelaterad dödlighet och behov av att läggas in på sjukhus i senare skede.

Vid Region Örebro läns samtliga sjukhus; Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro erbjuds träningsinriktad rehab inom 1-2 veckor efter insjuknandet samt träning två gånger per vecka i cirka tre månader.

Tillgängligheten har ökat genom att tre av länets vårdcentraler i regionens utkanter nu även erbjuder träningsinriktad hjärtrehabilitering.

Idag vet man att konditions- och muskelstärkande träning är bra och viktigt för patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Träningen syftar till att de ska lära känna sin kropp och sitt hjärta.

I Sverige drabbas cirka 30 000 personer i olika åldrar av hjärtinfarkt per år. En fjärdedel av alla fall av akut hjärtinfarkt under 2015 ledde till döden inom cirka en månad.

Träningsinriktad hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt har visat en minskad hjärtrelaterad dödlighet och behov av att läggas in på sjukhus i senare skede.

Vid Region Örebro läns samtliga sjukhus; Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro erbjuds träningsinriktad rehab inom 1-2 veckor efter insjuknandet samt träning två gånger per vecka i cirka tre månader.

Tillgängligheten har ökat genom att tre av länets vårdcentraler i regionens utkanter nu även erbjuder träningsinriktad hjärtrehabilitering.

Idag vet man att konditions- och muskelstärkande träning är bra och viktigt för patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Träningen syftar till att de ska lära känna sin kropp och sitt hjärta.

  • Anders Persson