2017-06-19 19:37

2017-06-19 19:37

Partierna har olika syn på befolkningen

POLITIK: Kommunfullmäktige i Karlskoga antog budgeten för 2018

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att anta majoritetens budget för 2018. Det fanns också tre olika motförslag från oppositionen. Skattesatsen lämnas oförändrad på 22 kronor.

Budgeten för Karlskoga kommun tas sedan några år redan före sommaruppehållet. Budgetarbetet har pågått under hela våren och vi har beskrivit de olika förslagen i detalj tidigare.

Majoriteten som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna presenterar ett antal satsningar 2018.

Det handlar bland annat om pengar till skyddat boende för kvinnor, fler handläggare på socialförvaltningen för barn och unga liksom driften av en ny gruppbostad och den förskola som ska byggas i höst.

Majoritetens budget ger ett överskott på 35 miljoner kronor 2018.

I planen för 2019-2020 ser resultatet sämre ut med 16 respektive minus 8 miljoner kronor.

Satsar inom ram

Allianspartierna i Karlskoga – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har i sitt gemensamma budgetförslag räknat med ett betydligt bättre resultat alla tre åren. Framför allt 2019-2020.

Alliansen vill också att satsningarna inom socialförvaltningen ska hanteras inom befintlig ram och upprepar förslagen på att kommunens centrala bemanningsenhet läggs ned och att fler kommunala verksamheter öppnas för privata utförare.

Befolkningsprognos

Den stora skillnaden mellan majoritetens och Alliansens budgetförslag ligger i befolkningsprognosen.

Majoriteten har räknat försiktigt och lagt sig strax under nuvarande befolkning medan Alliansen utgått från SCB:s prognos om fortsatt ökning.

Statsbidrag

Det här påverkar utfallet eftersom invånarantalet avgör storleken på de generella bidragen från staten som är cirka fem miljoner kronor per hundra invånare.

Sverigedemokraterna vill bland annat stärka upp omsorgen med fler enhetschefer och erbjuda betald praktik på gymnasiets omvårdnadsprogram. Partiet vill liksom Alliansen lägga ned bemanningsenheten och har på liknande sätt räknat med högre befolkning än majoriteten.

Sverigedemokraterna vill också ta bort fullmäktiges verksamhetspott och använda pengarna direkt i verksamheterna i stället.

Inga kronor

Miljöpartiet lämnar inte ett budgetförslag i kronor utan föreslår ett antal satsningar som ligger i linje med partiets politik. Exempelvis satsning på ökat cyklande, mer ekologiska råvaror i kommunens mat och ökat arbete med jämställdheten.

Miljöpartiet vill också att kommunen säljer sin andel av Örebro flygplats och att man inte bara mäter hur många företag kommunen har utan också hur gröna de är.

Miljöpartiet har även lyft frågan om målsättningen för skolan, se artikeln nedan.

Kommunfullmäktiges sammanträde fortsätter på tisdagen med övriga frågor på dagordningen.

Budgeten för Karlskoga kommun tas sedan några år redan före sommaruppehållet. Budgetarbetet har pågått under hela våren och vi har beskrivit de olika förslagen i detalj tidigare.

Majoriteten som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna presenterar ett antal satsningar 2018.

Det handlar bland annat om pengar till skyddat boende för kvinnor, fler handläggare på socialförvaltningen för barn och unga liksom driften av en ny gruppbostad och den förskola som ska byggas i höst.

Majoritetens budget ger ett överskott på 35 miljoner kronor 2018.

I planen för 2019-2020 ser resultatet sämre ut med 16 respektive minus 8 miljoner kronor.

Satsar inom ram

Allianspartierna i Karlskoga – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har i sitt gemensamma budgetförslag räknat med ett betydligt bättre resultat alla tre åren. Framför allt 2019-2020.

Alliansen vill också att satsningarna inom socialförvaltningen ska hanteras inom befintlig ram och upprepar förslagen på att kommunens centrala bemanningsenhet läggs ned och att fler kommunala verksamheter öppnas för privata utförare.

Befolkningsprognos

Den stora skillnaden mellan majoritetens och Alliansens budgetförslag ligger i befolkningsprognosen.

Majoriteten har räknat försiktigt och lagt sig strax under nuvarande befolkning medan Alliansen utgått från SCB:s prognos om fortsatt ökning.

Statsbidrag

Det här påverkar utfallet eftersom invånarantalet avgör storleken på de generella bidragen från staten som är cirka fem miljoner kronor per hundra invånare.

Sverigedemokraterna vill bland annat stärka upp omsorgen med fler enhetschefer och erbjuda betald praktik på gymnasiets omvårdnadsprogram. Partiet vill liksom Alliansen lägga ned bemanningsenheten och har på liknande sätt räknat med högre befolkning än majoriteten.

Sverigedemokraterna vill också ta bort fullmäktiges verksamhetspott och använda pengarna direkt i verksamheterna i stället.

Inga kronor

Miljöpartiet lämnar inte ett budgetförslag i kronor utan föreslår ett antal satsningar som ligger i linje med partiets politik. Exempelvis satsning på ökat cyklande, mer ekologiska råvaror i kommunens mat och ökat arbete med jämställdheten.

Miljöpartiet vill också att kommunen säljer sin andel av Örebro flygplats och att man inte bara mäter hur många företag kommunen har utan också hur gröna de är.

Miljöpartiet har även lyft frågan om målsättningen för skolan, se artikeln nedan.

Kommunfullmäktiges sammanträde fortsätter på tisdagen med övriga frågor på dagordningen.