2017-06-19 15:58

2017-06-19 15:58

Kommunen drar ned kraftigt

DEGERFORS: Förändringar i mottagningen av ensamkommande

Degerfors kommun ska kraftigt minska antalet platser för att ta emot ensamkommande flyktingbarn.
Det innebär bland annat stora personalminskningar.

Det är två stora anledningar till neddragningen. Den ena är att antalet ensamkommande flyktingbarn som kommunen blir tilldelad har minskat rejält. Den andra är att de ekonomiska villkoren för att ta emot dem kraftigt har försämrats.

Antalet minskar

Den 1 juli sänktes ersättningen som kommunen får. För flyktingar upp till 18 år fick man tidigare 1960 kronor per dag. Nu får man 1350 kronor. För flyktingar över 18 är sänkningen ännu större, från 1900 till 750 kronor.

– Vi har haft bra ekonomiska villkor, men nu ändras förutsättningarna, konstaterar socialchef Ingmar Ångman.

När verksamheten var som störst hade man 96 platser . Nu har man 63 och antalet flyktingbarn minskar. Under nästa år räknar man med att antalet inskrivna minskar till 55.

– Vi måste anpassa oss, konstaterar socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman (V).

Ett läggs ner

Socialförvaltningens prognos pekar på att man kommer att klara sig med ett enda HVB-boende för att ta emot de ensamkommande barnen. Eftersom man i dagsläget har två boenden innebär det att ett av dem läggs ner.

Det innebär att 15 personer i personalen kommer att bli övertaliga. Det innebär en ganska kraftig minskning, från dagens 34 anställda till 19.

Han påpekar att man för en tid sedan hade 40 anställda och att antalet alltså redan har minskat.

– Men vi tror inte att 15 personer kommer att sägas upp. Vi tror att vi kommer att kunna hitta andra uppgifter till en del av dem, säger Ingmar Ångman.

Anita Bohlin-Neuman konstaterar att de stora svängningarna i förutsättningarna för verksamheten gör det svårt att planera.

– Vi har haft en bra verksamhet, men måste ställa om. Det är svårt att få långsiktighet i arbetet när förutsättningarna ständigt förändras, säger hon.

En process med fackliga förhandlingar om neddragningarna har inletts.

Det är två stora anledningar till neddragningen. Den ena är att antalet ensamkommande flyktingbarn som kommunen blir tilldelad har minskat rejält. Den andra är att de ekonomiska villkoren för att ta emot dem kraftigt har försämrats.

Antalet minskar

Den 1 juli sänktes ersättningen som kommunen får. För flyktingar upp till 18 år fick man tidigare 1960 kronor per dag. Nu får man 1350 kronor. För flyktingar över 18 är sänkningen ännu större, från 1900 till 750 kronor.

– Vi har haft bra ekonomiska villkor, men nu ändras förutsättningarna, konstaterar socialchef Ingmar Ångman.

När verksamheten var som störst hade man 96 platser . Nu har man 63 och antalet flyktingbarn minskar. Under nästa år räknar man med att antalet inskrivna minskar till 55.

– Vi måste anpassa oss, konstaterar socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman (V).

Ett läggs ner

Socialförvaltningens prognos pekar på att man kommer att klara sig med ett enda HVB-boende för att ta emot de ensamkommande barnen. Eftersom man i dagsläget har två boenden innebär det att ett av dem läggs ner.

Det innebär att 15 personer i personalen kommer att bli övertaliga. Det innebär en ganska kraftig minskning, från dagens 34 anställda till 19.

Han påpekar att man för en tid sedan hade 40 anställda och att antalet alltså redan har minskat.

– Men vi tror inte att 15 personer kommer att sägas upp. Vi tror att vi kommer att kunna hitta andra uppgifter till en del av dem, säger Ingmar Ångman.

Anita Bohlin-Neuman konstaterar att de stora svängningarna i förutsättningarna för verksamheten gör det svårt att planera.

– Vi har haft en bra verksamhet, men måste ställa om. Det är svårt att få långsiktighet i arbetet när förutsättningarna ständigt förändras, säger hon.

En process med fackliga förhandlingar om neddragningarna har inletts.