2017-06-19 15:37

2017-06-19 15:37

Integration och kompetensförsörjning

DEGERFORS

Socialnämnden har antagit en ny verksamhetsplan som innehåller två stora utmaningar: Integration och kompetensförsörjning.

– Integrationen är en utmaning för hela kommunen. Det är jätteviktigt att få ut människor i arbete, säger socialchef Ingmar Ångman.

Den andra stora utmaningen, kompetensförsörjning, handlar om att det är svårt att rekrytera bland annat sjuksköterskor och socionomer till kommunen.

Därför ska man bland annat se över vad som ingår i de yrkesgruppernas arbetsuppgifter och se om några av dem kan utföras av annan personal, till exempel nysvenskar som därigenom lättare skulle kunna integreras i samhället.

– Integrationen är en utmaning för hela kommunen. Det är jätteviktigt att få ut människor i arbete, säger socialchef Ingmar Ångman.

Den andra stora utmaningen, kompetensförsörjning, handlar om att det är svårt att rekrytera bland annat sjuksköterskor och socionomer till kommunen.

Därför ska man bland annat se över vad som ingår i de yrkesgruppernas arbetsuppgifter och se om några av dem kan utföras av annan personal, till exempel nysvenskar som därigenom lättare skulle kunna integreras i samhället.