2017-06-19 21:33

2017-06-19 21:33

Enighet i fullmäktige kring budgetramarna

DEGERFORS: Gick på kommunstyrelsens föreslagna linje

Budget- och investeringsramarna var bland de två punkter som ledde till minst diskussion i sista mötet med kommunfullmäktige före sommaren. Det rådde enighet i båda punkterna.

Som vi tidigare berättat väntar nya krav på kostnadsanpassningar för de kommunala nämnderna, utöver de sparkrav som tidigare beslutats. Kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) konstaterade i sitt anförande i fullmäktige att det blir problem åren 2019 och 2020 att nå upp till resultatmålen, framför allt för att de generella statsbidragen minskar med omkring 10 miljoner kronor.

– 2018 visar ett bra resultat på sista raden, men åren framöver krävs desto mer, sa Pedersen.

Det kommer att krävas ett sparande på 5 miljoner 2019 och ytterligare 7,8 miljoner året därpå.

Pedersen poängterade dock att det kommer ett val däremellan och han hoppas att det i Degerfors kassakista dimper ner lite av de miljardlöften som nu förekommer.

Öronmärkt

Driftramarna för nästa år ligger på totalt 543,7 miljoner kronor och i anslaget för oförutsedda kostnader finns några poster med öronmärkta summor; It-tekniker till serviceenheten, ny förskoleavdelning och en avdelning för demensboende.

I budgeten ingår också höjning av arvodet för ställföreträdare avseende överförmyndarverksamheten och att Degerfors godkänner byggnation av gemensamt tillagningskök placerat i Karlskoga.

Pedersen tog även upp att nya regler vid utskrivning från landstinget kommer kosta kommunerna mer, men socialnämndens begäran om 1,2 miljoner extra för ny boendeenhet hänsköts till budgetbeslut i höst. Pedersen nämnde också att man ska räkna på vad det kostar att ha avgiftsfri uthyrning av idrottslokaler till ungdomsföreningar.

Bland de utökade verksamhetskostnaderna ligger tyngdpunkten främst på helårseffekt av demensboende, ökade hyreskostnader för investering i hemtjänstlokal på Sveagatan, ny förskoleavdelning samt ökning av kostnader inom gymnasienämnden.

Men då det inte är någon kö just nu till demensboende, så kanhända att den posten inte blir kvar. Likaså undersöks möjligheterna till att öppna den nya förskoleavdelningen i befintliga lokaler i Strömtorp.

Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag till driftbudgetramar.

Investeringar

Det gjorde de även till investeringsbudgetramarna som ligger på 21,7 miljoner nästa år.

– Det kan tyckas högt men är förhållandevis lågt mot det varit de senaste åren, då det legat på runt 40 miljoner. Det ska ligga på ungefär samma nivå som avskrivningarna och där är vi nu, sa Pedersen.

Men för att klara ramen på en investeringsvolym om 120 miljoner kronor under mandatperioden, så väljer man att plocka ur investeringskostnaden för ett nytt vattenverk. I stället får servicenämnden begära tilläggsanslag för den posten då det blir dags.

– Vi har varit överens i kommunstyrelsen om att det inte är rimligt att det ska ingå i ramarna eftersom det är en extraordinär åtgärd, sa Pedersen.

12,3 miljoner finns ”sparade” till nytt vattenverk, men Pedersen konstaterade att det inte kommer att räcka. Man vet inte kostnaden för investeringen, men kalkylen pekar mot 40 miljoner kronor.

Det som däremot ingår i investeringsramarna är ombyggnad av Sveagatan 3, vilket väckte betydligt mer debatt i fullmäktige. Men den ber vi att få återkomma med i en separat artikel inom kort.

Som vi tidigare berättat väntar nya krav på kostnadsanpassningar för de kommunala nämnderna, utöver de sparkrav som tidigare beslutats. Kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) konstaterade i sitt anförande i fullmäktige att det blir problem åren 2019 och 2020 att nå upp till resultatmålen, framför allt för att de generella statsbidragen minskar med omkring 10 miljoner kronor.

– 2018 visar ett bra resultat på sista raden, men åren framöver krävs desto mer, sa Pedersen.

Det kommer att krävas ett sparande på 5 miljoner 2019 och ytterligare 7,8 miljoner året därpå.

Pedersen poängterade dock att det kommer ett val däremellan och han hoppas att det i Degerfors kassakista dimper ner lite av de miljardlöften som nu förekommer.

Öronmärkt

Driftramarna för nästa år ligger på totalt 543,7 miljoner kronor och i anslaget för oförutsedda kostnader finns några poster med öronmärkta summor; It-tekniker till serviceenheten, ny förskoleavdelning och en avdelning för demensboende.

I budgeten ingår också höjning av arvodet för ställföreträdare avseende överförmyndarverksamheten och att Degerfors godkänner byggnation av gemensamt tillagningskök placerat i Karlskoga.

Pedersen tog även upp att nya regler vid utskrivning från landstinget kommer kosta kommunerna mer, men socialnämndens begäran om 1,2 miljoner extra för ny boendeenhet hänsköts till budgetbeslut i höst. Pedersen nämnde också att man ska räkna på vad det kostar att ha avgiftsfri uthyrning av idrottslokaler till ungdomsföreningar.

Bland de utökade verksamhetskostnaderna ligger tyngdpunkten främst på helårseffekt av demensboende, ökade hyreskostnader för investering i hemtjänstlokal på Sveagatan, ny förskoleavdelning samt ökning av kostnader inom gymnasienämnden.

Men då det inte är någon kö just nu till demensboende, så kanhända att den posten inte blir kvar. Likaså undersöks möjligheterna till att öppna den nya förskoleavdelningen i befintliga lokaler i Strömtorp.

Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag till driftbudgetramar.

Investeringar

Det gjorde de även till investeringsbudgetramarna som ligger på 21,7 miljoner nästa år.

– Det kan tyckas högt men är förhållandevis lågt mot det varit de senaste åren, då det legat på runt 40 miljoner. Det ska ligga på ungefär samma nivå som avskrivningarna och där är vi nu, sa Pedersen.

Men för att klara ramen på en investeringsvolym om 120 miljoner kronor under mandatperioden, så väljer man att plocka ur investeringskostnaden för ett nytt vattenverk. I stället får servicenämnden begära tilläggsanslag för den posten då det blir dags.

– Vi har varit överens i kommunstyrelsen om att det inte är rimligt att det ska ingå i ramarna eftersom det är en extraordinär åtgärd, sa Pedersen.

12,3 miljoner finns ”sparade” till nytt vattenverk, men Pedersen konstaterade att det inte kommer att räcka. Man vet inte kostnaden för investeringen, men kalkylen pekar mot 40 miljoner kronor.

Det som däremot ingår i investeringsramarna är ombyggnad av Sveagatan 3, vilket väckte betydligt mer debatt i fullmäktige. Men den ber vi att få återkomma med i en separat artikel inom kort.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.