2017-06-15 17:05

2017-06-15 17:05

Inte överens om tandvårdsprojekt

FÖRSKOLA: Personalen på förskolan Mårbacka positiv efter kort försök med Glada tanden

En förskola har under en kortare tid provat Folktandvårdens metod Glada tanden. Barn- och utbildningsnämnden vill fortsätta försöket i mindre skala men oppositionens vill införa tandvårdsprojektet fullt ut.

Karlskoga har provat Folktandvårdens projekt Glada tanden på förskolan Mårbacka under två månader i år.

Enligt en kortare utvärdering är personalen på förskolan positiv till verksamheten.

Glada tanden innebär att pedagogerna får utbildning i tandvård av Folktandvården som också tillhandahåller tandborstar och tandkräm till förskolorna.

Pedagogerna delar sedan dagligen ut tandborstar med tandkräm till barnen som själva får borsta tänderna.

En majoritet i barn- och utbildningsnämnden tycker dock att försökstiden varit för kort. Försöket förlängs därför med sex månader och utökas till två förskolor.

Majoriteten – som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna – hänvisar till det ansträngda läget med många barn och överinskrivningar i förskolan.

Förskolecheferna har också sagt att de inte har möjlighet att delta.

Ansträngt läge

Oppositionens ledamöter – från Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna – vill i stället att Glada tanden införs på alla förskolor och inom pedagogisk omsorg under hösten. Dessutom vill oppositionen införa fluorsköljning i de grundskolor där eleverna har mest behov av det.

Folktandvården står även bakom projektet med fluorsköljning som riktar sig till grundskolan.

Här har rektorerna sagt att de inte har de personalresurser som krävs och barn- och utbildningsförvaltningen menar att måluppfyllelsen måste prioriteras.

Initiativet till att Karlskoga kommun deltar i Glada tanden kommer genom ett medborgarförslag från Linda Brunzell (M), som är ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade, som svar på Brunzells medborgarförslag, att barn- och utbildningsnämnden skulle genomföra en begränsad försöksverksamhet med Glada tanden som ska följas upp inom ett år.

Båda tandvårdsprojekten riktar sig i första hand till områden där karies är mer utbrett bland barnen.

Karlskoga har provat Folktandvårdens projekt Glada tanden på förskolan Mårbacka under två månader i år.

Enligt en kortare utvärdering är personalen på förskolan positiv till verksamheten.

Glada tanden innebär att pedagogerna får utbildning i tandvård av Folktandvården som också tillhandahåller tandborstar och tandkräm till förskolorna.

Pedagogerna delar sedan dagligen ut tandborstar med tandkräm till barnen som själva får borsta tänderna.

En majoritet i barn- och utbildningsnämnden tycker dock att försökstiden varit för kort. Försöket förlängs därför med sex månader och utökas till två förskolor.

Majoriteten – som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna – hänvisar till det ansträngda läget med många barn och överinskrivningar i förskolan.

Förskolecheferna har också sagt att de inte har möjlighet att delta.

Ansträngt läge

Oppositionens ledamöter – från Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna – vill i stället att Glada tanden införs på alla förskolor och inom pedagogisk omsorg under hösten. Dessutom vill oppositionen införa fluorsköljning i de grundskolor där eleverna har mest behov av det.

Folktandvården står även bakom projektet med fluorsköljning som riktar sig till grundskolan.

Här har rektorerna sagt att de inte har de personalresurser som krävs och barn- och utbildningsförvaltningen menar att måluppfyllelsen måste prioriteras.

Initiativet till att Karlskoga kommun deltar i Glada tanden kommer genom ett medborgarförslag från Linda Brunzell (M), som är ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade, som svar på Brunzells medborgarförslag, att barn- och utbildningsnämnden skulle genomföra en begränsad försöksverksamhet med Glada tanden som ska följas upp inom ett år.

Båda tandvårdsprojekten riktar sig i första hand till områden där karies är mer utbrett bland barnen.