2017-05-20 06:00

2017-05-20 06:00

OK med hävt förbud

DEGERFORS/SVARTÅ: Berörda längs källsjöarna om upphävt bevattningsförbud

Örebro kommun har hävt bevattningsförbudet. Kraftverksrepresentanter och fastighetsägare vid Svartåns källsjöar tror det ska gå bra, vattenståndet är i normal nivå igen.

Som vi berättade i går så har Tekniska nämnden i Örebro har hävt bevattningsförbudet som infördes för knappt två månader sedan. Frågan är vad berörda längs källsjöarna Stor-Björken och Ölen anser om beslutet.

För Lennart Ljungberg, kraftverksägare i Ölsboda, är det ok om det blir ett normalår.

– Men blir det onormalt år så får de väl dra i bromsen igen, säger Ljungberg som bor vid Stor-Björken och driver kraftstationen i Ölen, så han har tydligt bild över nivån i båda dessa källsjöar till Svartån.

– Nu är sjöarna fyllda på normalt sätt. För årstiden brukar sjöarna ha den nivå de har nu, ungefär 30 centimeter från maxnivå. Ölen ligger nu på 99,40 m.ö.h. De har förhoppningsvis större beredskap och tycker de kan lätta på förbudet i Örebro stad nu. Om det visar sig att det slösas på vattnet och om vi då uppmanas tappa av sjöarna igen, så är det galet. Men de har sagt att de ska återinföra förbudet om det behövs, säger Ljungberg.

Dyr historia

Monica Hane, i norrändan av sjön Ölen, ingick i gruppen med fastighetsägare som protesterade mot Örebros krav på tappning av sjöarna. Bryggor och båtar låg på land och boende längs sjön tyckte att man tog för lätt på allvaret som tappningen innebar längs sjöarna.

Såhär i efterhand har hon låtit borra en brunn. Hon riskerar inte en höst till att plötsligt i ett tvätt- eller diskprogram, eller just som håret har shamponerats i duschen bli utan vatten. Den risken har hon levt med nu, då hon tar sitt bruksvatten direkt från sjön.

– Man tyckte det var miljösmart att göra så på 70-talet och jag har tyckt att jag hade sjövatten som låg på sånt djup att jag trodde det var säkert. Men som det var i höst och vinter riskerade det hela tiden att bli bottenfruset och tar sjövattnet slut då pumpen går så brinner den. Så nu har jag borrat brunn, men det blev en dyr historia för det kostar 70 000 kronor, säger Hane.

Snabb återhämtning

Även i Svartå tycker Leif Nylén, tillsynsman för Motala kraft AB på Svartås kraftstation, att vattennivån nu är bra så att det är lugnt om förbudet hävs.

– Men kraftverket står stilla just nu. Vattendomen säger att man inte får höja och sänka nivån mer än max 20 centimeter tiden 15 maj-15 juni, så det måste vi hålla oss inom. Det är bland annat för gäddleken och även för fåglar som lägger bon, säger Nylén.

Såväl han som Monica Hane tycker dock det är märkligt hur fort nivåerna steg till normala igen.

– Stor-Björken har tillrinning från bäcken vid Älgsjön och andra bäckar från skogarna, men mest från Ölen. Toften däremot har tillrinning från bland annat Laxsjöarna, säger Nylén.

Lennart Ljungberg berättar att sjön Ölen är sju kvadratkilometer stor, men att dess tillrinningsområde är tjugo gånger större.

– Samtidigt sjunker sjön lika snabbt om det inte är någon tillrinning och man tappar hårt. Skickar man en kubik i sekunden då sjunker sjön en centimeter varje dygn och då går det fort med nivån på ett par månader, om man skickar iväg så mycket som de behöver i Örebro. Det måste finnas beredskap för det och jag tror de har förstått det nu. Det går inte tro att det är stora vattenmagasin och att folk inte berörs. Jag tycker det var bra att de reagerade längs sjöarna, säger Lennart Ljungberg.

Som vi berättade i går så har Tekniska nämnden i Örebro har hävt bevattningsförbudet som infördes för knappt två månader sedan. Frågan är vad berörda längs källsjöarna Stor-Björken och Ölen anser om beslutet.

För Lennart Ljungberg, kraftverksägare i Ölsboda, är det ok om det blir ett normalår.

– Men blir det onormalt år så får de väl dra i bromsen igen, säger Ljungberg som bor vid Stor-Björken och driver kraftstationen i Ölen, så han har tydligt bild över nivån i båda dessa källsjöar till Svartån.

– Nu är sjöarna fyllda på normalt sätt. För årstiden brukar sjöarna ha den nivå de har nu, ungefär 30 centimeter från maxnivå. Ölen ligger nu på 99,40 m.ö.h. De har förhoppningsvis större beredskap och tycker de kan lätta på förbudet i Örebro stad nu. Om det visar sig att det slösas på vattnet och om vi då uppmanas tappa av sjöarna igen, så är det galet. Men de har sagt att de ska återinföra förbudet om det behövs, säger Ljungberg.

Dyr historia

Monica Hane, i norrändan av sjön Ölen, ingick i gruppen med fastighetsägare som protesterade mot Örebros krav på tappning av sjöarna. Bryggor och båtar låg på land och boende längs sjön tyckte att man tog för lätt på allvaret som tappningen innebar längs sjöarna.

Såhär i efterhand har hon låtit borra en brunn. Hon riskerar inte en höst till att plötsligt i ett tvätt- eller diskprogram, eller just som håret har shamponerats i duschen bli utan vatten. Den risken har hon levt med nu, då hon tar sitt bruksvatten direkt från sjön.

– Man tyckte det var miljösmart att göra så på 70-talet och jag har tyckt att jag hade sjövatten som låg på sånt djup att jag trodde det var säkert. Men som det var i höst och vinter riskerade det hela tiden att bli bottenfruset och tar sjövattnet slut då pumpen går så brinner den. Så nu har jag borrat brunn, men det blev en dyr historia för det kostar 70 000 kronor, säger Hane.

Snabb återhämtning

Även i Svartå tycker Leif Nylén, tillsynsman för Motala kraft AB på Svartås kraftstation, att vattennivån nu är bra så att det är lugnt om förbudet hävs.

– Men kraftverket står stilla just nu. Vattendomen säger att man inte får höja och sänka nivån mer än max 20 centimeter tiden 15 maj-15 juni, så det måste vi hålla oss inom. Det är bland annat för gäddleken och även för fåglar som lägger bon, säger Nylén.

Såväl han som Monica Hane tycker dock det är märkligt hur fort nivåerna steg till normala igen.

– Stor-Björken har tillrinning från bäcken vid Älgsjön och andra bäckar från skogarna, men mest från Ölen. Toften däremot har tillrinning från bland annat Laxsjöarna, säger Nylén.

Lennart Ljungberg berättar att sjön Ölen är sju kvadratkilometer stor, men att dess tillrinningsområde är tjugo gånger större.

– Samtidigt sjunker sjön lika snabbt om det inte är någon tillrinning och man tappar hårt. Skickar man en kubik i sekunden då sjunker sjön en centimeter varje dygn och då går det fort med nivån på ett par månader, om man skickar iväg så mycket som de behöver i Örebro. Det måste finnas beredskap för det och jag tror de har förstått det nu. Det går inte tro att det är stora vattenmagasin och att folk inte berörs. Jag tycker det var bra att de reagerade längs sjöarna, säger Lennart Ljungberg.