2017-05-18 15:30

2017-05-18 15:30

Bevattnings-förbudet hävs

ÖREBRO LÄN

Politikerna i Tekniska nämnden i Örebro har beslutat att häva bevattningsförbudet. Även Lekebergs kommun häver förbudet.

Förbudet gäller bevattning med slang från dricksvattennätet.

Det kan dock bli ett återinfört förbud senare även om det nuvarande förbudet mot bevattning hävs i dag.

”Vi har följt sjöarna och sett att sjöarna återhämtat sig. Det finns vatten och därför har en enig teknisk nämnd i dag beslutat att häva bevattningsförbudet. Men, vi måste komma i håg att det finns en osäkerhet kring hur vattennivåerna kommer påverkas under sommarperioden”, sa Charlotte Edberger Jangdin, ordförande i Tekniska nämnden i Örebro kommun under en presskonferens i torsdag.

En torr sommar med lite nederbörd skulle kunna innebära nya kritiska vattennivåer och grundvattennivåerna är fortfarande är låga.

”Så det kan bli aktuellt igen med bevattningsförbud beroende på hur sommaren blir”,

Örebro tar sitt vatten från Svartån och i systemet ingår sjöarna Ölen, Storbjörken och Lillbjörken i Degerfors kommun.

Förbudet gäller bevattning med slang från dricksvattennätet.

Det kan dock bli ett återinfört förbud senare även om det nuvarande förbudet mot bevattning hävs i dag.

”Vi har följt sjöarna och sett att sjöarna återhämtat sig. Det finns vatten och därför har en enig teknisk nämnd i dag beslutat att häva bevattningsförbudet. Men, vi måste komma i håg att det finns en osäkerhet kring hur vattennivåerna kommer påverkas under sommarperioden”, sa Charlotte Edberger Jangdin, ordförande i Tekniska nämnden i Örebro kommun under en presskonferens i torsdag.

En torr sommar med lite nederbörd skulle kunna innebära nya kritiska vattennivåer och grundvattennivåerna är fortfarande är låga.

”Så det kan bli aktuellt igen med bevattningsförbud beroende på hur sommaren blir”,

Örebro tar sitt vatten från Svartån och i systemet ingår sjöarna Ölen, Storbjörken och Lillbjörken i Degerfors kommun.