2017-04-21 15:50

2017-04-21 16:40

Vuxna, ta ert ansvar

KARLSKOGA/DEGERFORS: Katarina Herlitz vann kampanjen, Stoppa langningen med sitt bidrag

”Våga vara vuxen” och säg nej till langning. Bidraget blir en annons som ska gå i tidningen inför alla högriskhelger där ungdomar brukar dricka alkohol och den uppmanar de vuxna att våga ta ansvar.

Varje år får eleverna som har media i gymnasiet ett uppdrag av Karlskoga och Degerfors kommun, Möckelngymnasiet, polisen och KT/kuriren att skapa en annons som ska få vuxna och unga vuxna att inte langa alkohol åt ungdomar.

We can do it

Katarina Herlitz bidrag vann och den visar en tjej som spänner musklerna och säger att, We can do it.

– Den riktar in sig mot unga vuxna. Vi fick fria tyglar att göra annonsen och vi fick under arbetet lämna in skisser på det vi gjort.

Skisserna bedömdes först av läraren, Jimmy Elfström och sedan av en jury där, KT/Kurirens chefredaktör Catarina Forsberg, Jimmy Elfström och Johanna Karlsson från folkhälsoförvaltningen ingick.

Katarina Herlitz funderade länge på vilket motiv hon skulle ha. Hon ville ha ett starkt intryck.

– Då kom jag och tänka på propagandareklam från andra världskriget där de försökte få unga kvinnor att arbeta i fabriker. Då hittade jag den här kvinnan.

Jimmy Elfstrand gillade bilden.

– Den var både kaxig och har attityd. Normalt är det syskon eller äldre kompisar som langar. Den här kampanjen vände sig till langarnas föräldrar.

Catarina Forsberg berättar att annonsen ska gå i tidningen inför helger då ungdomar brukar dricka alkohol.

– Valborg, skolavslutningen, midsommar och så vidare.

Unikt samarbete

Johanna Karlsson är folkhälsoutvecklare och det är hon som givit ungdomarna uppdraget.

– Det är lite unikt att jobba med en stoppa lagnings- kampanj ihop med ungdomar och där ungdomarna själva får utforma hur dom tror att man kan påverka föräldrar.

Varje år får eleverna som har media i gymnasiet ett uppdrag av Karlskoga och Degerfors kommun, Möckelngymnasiet, polisen och KT/kuriren att skapa en annons som ska få vuxna och unga vuxna att inte langa alkohol åt ungdomar.

We can do it

Katarina Herlitz bidrag vann och den visar en tjej som spänner musklerna och säger att, We can do it.

– Den riktar in sig mot unga vuxna. Vi fick fria tyglar att göra annonsen och vi fick under arbetet lämna in skisser på det vi gjort.

Skisserna bedömdes först av läraren, Jimmy Elfström och sedan av en jury där, KT/Kurirens chefredaktör Catarina Forsberg, Jimmy Elfström och Johanna Karlsson från folkhälsoförvaltningen ingick.

Katarina Herlitz funderade länge på vilket motiv hon skulle ha. Hon ville ha ett starkt intryck.

– Då kom jag och tänka på propagandareklam från andra världskriget där de försökte få unga kvinnor att arbeta i fabriker. Då hittade jag den här kvinnan.

Jimmy Elfstrand gillade bilden.

– Den var både kaxig och har attityd. Normalt är det syskon eller äldre kompisar som langar. Den här kampanjen vände sig till langarnas föräldrar.

Catarina Forsberg berättar att annonsen ska gå i tidningen inför helger då ungdomar brukar dricka alkohol.

– Valborg, skolavslutningen, midsommar och så vidare.

Unikt samarbete

Johanna Karlsson är folkhälsoutvecklare och det är hon som givit ungdomarna uppdraget.

– Det är lite unikt att jobba med en stoppa lagnings- kampanj ihop med ungdomar och där ungdomarna själva får utforma hur dom tror att man kan påverka föräldrar.

  • Anders Persson