2017-04-21 20:32

2017-04-21 20:32

Vill kunna skräddarsy cancervård

MEDICIN: Forskning på USÖ kan förbättra behandlingen av livmoderhalscancer

Forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, kan ge bättre behandling mot livmoderhalscancer.

Forskaren Louise Bohr Mordhorst som är överläkare på onkologiska kliniken och doktorand på Örebro universitet har i en avhandling undersökt proteiner och proteinets påverkan via signalvägar i cancern. Målet är att hitta ett sätt att göra behandlingen mera individanpassad. Att få död på tumören utan att skada frisk vävnad runtomkring.

Skräddarsy behandling

– Vi vill på ett förfinat sätt kunna förutse vem som svarar på given behandling och vem som inte gör det för att därmed kunna skräddarsy behandlingen till individen, säger Bohr Mordhorst i ett pressmeddelande från USÖ.

Utan biverkningar

Förhoppningen är att en individualiserad behandling kan ge kontroll över cancern utan att ge biverkningar.

Tidigare strålbehandlades kvinnor med livmoderhalscancer på en större yta.

I dag används en mer skonsam strålbehandling som med hjälp av nålar ger en hög stråldos direkt i eller nära tumören.

Riktat skott mot tumör

– Traditionellt var strålningsbehandlingen mer som ett skott med hagelbössan. Nu har vi mera möjlighet att ge ett riktat skott direkt mot tumören, säger Bohr Mordhorst.

Bohr Mordhorst uppmanar patienterna att inte röka eftersom det gör det lättare för tumören att skydda sig om strålbehandlingen.

Hon pekar också på att det i dag finns bra vaccin mot HPV-viruset som orsakar livmoderhalscancer.

Studien omfattar 131 patienter med långtgående livmoderhalscancer på USÖ under åren 1993 till 2006.

Forskaren Louise Bohr Mordhorst som är överläkare på onkologiska kliniken och doktorand på Örebro universitet har i en avhandling undersökt proteiner och proteinets påverkan via signalvägar i cancern. Målet är att hitta ett sätt att göra behandlingen mera individanpassad. Att få död på tumören utan att skada frisk vävnad runtomkring.

Skräddarsy behandling

– Vi vill på ett förfinat sätt kunna förutse vem som svarar på given behandling och vem som inte gör det för att därmed kunna skräddarsy behandlingen till individen, säger Bohr Mordhorst i ett pressmeddelande från USÖ.

Utan biverkningar

Förhoppningen är att en individualiserad behandling kan ge kontroll över cancern utan att ge biverkningar.

Tidigare strålbehandlades kvinnor med livmoderhalscancer på en större yta.

I dag används en mer skonsam strålbehandling som med hjälp av nålar ger en hög stråldos direkt i eller nära tumören.

Riktat skott mot tumör

– Traditionellt var strålningsbehandlingen mer som ett skott med hagelbössan. Nu har vi mera möjlighet att ge ett riktat skott direkt mot tumören, säger Bohr Mordhorst.

Bohr Mordhorst uppmanar patienterna att inte röka eftersom det gör det lättare för tumören att skydda sig om strålbehandlingen.

Hon pekar också på att det i dag finns bra vaccin mot HPV-viruset som orsakar livmoderhalscancer.

Studien omfattar 131 patienter med långtgående livmoderhalscancer på USÖ under åren 1993 till 2006.