2017-04-21 20:20

2017-04-21 20:20

Överservering på krog i Karlskoga

ALKOHOL: Följer inte lagen

En restaurang i centrala Karlskoga får en erinran, en mildare form av varning, efter rapporter om överservering.

Det är Karlskoga kommuns myndighetsnämnd som meddelat restaurangen en erinran för att man bedrivit servering utöver reglerna i alkohollagen.

Anledningen är rapporter från polisen om överservering på restaurangen, det vill säga att redan berusade personer får fortsätta att köpa alkohol. Polisen har också uppgett att de fått omhänderta berusade personer i anslutning till restaurangen.

Om inte restaurangen följer uppmaningen kan de tilldelas en varning och i förlängningen få serveringstillståndet indraget.

Det är Karlskoga kommuns myndighetsnämnd som meddelat restaurangen en erinran för att man bedrivit servering utöver reglerna i alkohollagen.

Anledningen är rapporter från polisen om överservering på restaurangen, det vill säga att redan berusade personer får fortsätta att köpa alkohol. Polisen har också uppgett att de fått omhänderta berusade personer i anslutning till restaurangen.

Om inte restaurangen följer uppmaningen kan de tilldelas en varning och i förlängningen få serveringstillståndet indraget.