2017-04-21 20:31

2017-04-21 20:31

Hot om vite för felmärkt tobak

KARLSKOGA

I en butik i Karlskoga påträffades 40 lådor med råtobaksspill som enligt bygg- och miljökontoret är felmärkt.

Tillsynen gjordes tillsammans med polisen som beslagtog den felmärkta tobaken.

Myndighetsnämnden har nu beslutat om vite på 10 000 kronor för varje gång butiken ertappas med att sälja tobak som inte är märkt enligt gällande föreskrifter.

Spill från råtobak kan användas som rulltobak men beskattas inte på samma sätt som annan tobak.

Tillsynen gjordes tillsammans med polisen som beslagtog den felmärkta tobaken.

Myndighetsnämnden har nu beslutat om vite på 10 000 kronor för varje gång butiken ertappas med att sälja tobak som inte är märkt enligt gällande föreskrifter.

Spill från råtobak kan användas som rulltobak men beskattas inte på samma sätt som annan tobak.