2017-04-21 06:00

2017-04-21 06:00

Ger inte upp om El Sistema

KARLSKOGA: Tror på fortsatt integrationssatsning

Kultur- och föreningsnämnden har fått nej till pengar för att kunna permanenta en satsning på integration.

– Vi kommer att fortsätta äska medel till det, säger nämndens ordförande Siv Björck Kjellgren (S).

Det handlar om El Sistema, som startade i Karlskoga 2015 som ett treårigt projekt i de tre grundskolorna Aggerud, Häsängen och Stråningstorp.

Trevliga former

Varje klass får två till tre gånger i veckan undervisning i form av sång, rörelse och dans. En gång i månaden arrangeras en gemensam familjeträff på varje skola. Barnens familjer bjuds in så att det får en chans att lära känna varandra samtidigt som de kan umgås med sina barn under trevliga former. El Sistema ingår i kommunens integrationsarbete.

Extra pengar

Nu börjar projektet lida mot sitt slut och från kultur- och föreningsnämndens sida ville man kunna permanenta satsningen. Till det behövs extra pengar, vilket man begärde i sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Men det har det alltså blivit nej till.

Carina Kahl är en av musikpedagogerna som jobbar i projektet.

Hon betonar vikten av de familjeträffar som anordnas på onsdagar. Träffarna innebär att föräldrarna lär känna varandra, vilket ökar integrationen.

Förlora personal

– Det sociala är en jättestor del av El Sistema, säger Carina Kahl.

Kultur- och föreningsnämnden har inte gett upp hoppet om mer pengar och kommer därför att begära de extra pengarna ännu en gång vid kommunstyrelsens nästa budgetmöte den 3 maj.

– Det har pratats om att vi skulle kunna få pengar från 2019, men då blir det ett glapp hösten 2018. Vi hoppas kunna fortsätta utan avbrott, annars riskerar vi att förlora personal, säger Siv Björck Kjellgren.

Per Sjöberg, kulturchef på kommunen, hoppas att verksamheten ska göras permanent.

– Utfallet har varit bra. Vi har gjort undersökningar bland föräldrar, elever och lärare. 75 procent tycker att det är en bra verksamhet. Det ser vi som goda resultat, säger han.

Han påpekar att budgetprocessen är långt ifrån över.

– Inga beslut är fattade än. Vi hoppas att verksamheten blir permanentad. Sista ordet är inte sagt än, slår han fast.

Det handlar om El Sistema, som startade i Karlskoga 2015 som ett treårigt projekt i de tre grundskolorna Aggerud, Häsängen och Stråningstorp.

Trevliga former

Varje klass får två till tre gånger i veckan undervisning i form av sång, rörelse och dans. En gång i månaden arrangeras en gemensam familjeträff på varje skola. Barnens familjer bjuds in så att det får en chans att lära känna varandra samtidigt som de kan umgås med sina barn under trevliga former. El Sistema ingår i kommunens integrationsarbete.

Extra pengar

Nu börjar projektet lida mot sitt slut och från kultur- och föreningsnämndens sida ville man kunna permanenta satsningen. Till det behövs extra pengar, vilket man begärde i sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Men det har det alltså blivit nej till.

Carina Kahl är en av musikpedagogerna som jobbar i projektet.

Hon betonar vikten av de familjeträffar som anordnas på onsdagar. Träffarna innebär att föräldrarna lär känna varandra, vilket ökar integrationen.

Förlora personal

– Det sociala är en jättestor del av El Sistema, säger Carina Kahl.

Kultur- och föreningsnämnden har inte gett upp hoppet om mer pengar och kommer därför att begära de extra pengarna ännu en gång vid kommunstyrelsens nästa budgetmöte den 3 maj.

– Det har pratats om att vi skulle kunna få pengar från 2019, men då blir det ett glapp hösten 2018. Vi hoppas kunna fortsätta utan avbrott, annars riskerar vi att förlora personal, säger Siv Björck Kjellgren.

Per Sjöberg, kulturchef på kommunen, hoppas att verksamheten ska göras permanent.

– Utfallet har varit bra. Vi har gjort undersökningar bland föräldrar, elever och lärare. 75 procent tycker att det är en bra verksamhet. Det ser vi som goda resultat, säger han.

Han påpekar att budgetprocessen är långt ifrån över.

– Inga beslut är fattade än. Vi hoppas att verksamheten blir permanentad. Sista ordet är inte sagt än, slår han fast.