2017-04-19 15:00

2017-04-19 15:00

"Det är oroväckande"

KARLSKOGA/DEGERFORS: Drogerna minskar inte, de bara byts ut.

Drogproblemet bland ungdomar är problematisk och vägarna in i ett drogmissbruk är många. Just nu är det haschrökningen som ökar, enligt Benny Selberg på Föreningen mot missbruk.

I veckan fick Karlskogatidning och Kuriren in ett brev från en upprörd och uppgiven vuxen som berättar om en släktings son som tagit en nätdrog och hamnade på akutpsykiatrin i Örebro med en psykos. Pojken var rätt illa däran och enligt doktorn fanns risk att psykosen kunde bli permanent.

Berättelsen förvånar inte Benny Selberg som inte ser någon nedgång i droganvändandet bland ungdomar.

– Den är konstant, det som är nytt är att det dykt upp nya grupper som varken vi eller polisen känt till innan.

Benny Selberg ser positivt på polisens och kommunens arbete i att bekämpa nätdrogen spice.

– Spice har nästan upphört. Men då har haschet blivit populärt istället.

Benny Selberg funderar över brevet tidningen fått och säger att den berättelsen är toppen av ett isberg.

– Jag skulle tro att under förra året så fick 15-20 ungdomar köras till akuten eller akutpsykiatrin i Örebro för liknande symtom. Nätdroger som liknar kokain har blivit vanligt och de kan framkalla psykoser.

Ställer till det

Just nätdrogerna ställer till det för myndigheterna.

– Akuten tar prover på de som kommer in, men de visar oftast inget då nätdrogen är gjorda för att vara lagliga, fast ha samma verkan. Ungdomarna själva är oftast tysta. Socialen gör ett jättebra jobb med ungdomarna, men när inte drogen är olaglig och ungdomarna inte säger något så rinner allt ut i sanden.

Att beställa nätdroger är både vanligt och lätt.

– De ligger hela tiden steget före. När en nätdrog bli olaglig så byter de namn på den och ändrar någon instans så är den laglig igen. Adhd-medicin missbrukas också. Många ungdomar i dag får den utskriven, men den säljs även vidare.

En stort orosmoln är det syntetiska morfinet.

– Det missbrukas i alla led och har en hög dödlighet. Det är oroveckande att den är lätt att få tag på.

På frågan hur många av ungdomarna som provar droger går vidare och blir missbrukare svara Benny Selberg fort.

– Alla som provar riskerar att hamna i ett missbruk. Det ska man ha klart för sig. Föräldrar ska vara vaksamma på nya beteenden, nya vänner och så vidare, säger Benny Selberg som skulle vilja se en ändrig i den lagstiftningen.

– Man skulle försvåra mycket om man hade rätten att gå in och stoppa utländska sidor som är på svenska.

I veckan fick Karlskogatidning och Kuriren in ett brev från en upprörd och uppgiven vuxen som berättar om en släktings son som tagit en nätdrog och hamnade på akutpsykiatrin i Örebro med en psykos. Pojken var rätt illa däran och enligt doktorn fanns risk att psykosen kunde bli permanent.

Berättelsen förvånar inte Benny Selberg som inte ser någon nedgång i droganvändandet bland ungdomar.

– Den är konstant, det som är nytt är att det dykt upp nya grupper som varken vi eller polisen känt till innan.

Benny Selberg ser positivt på polisens och kommunens arbete i att bekämpa nätdrogen spice.

– Spice har nästan upphört. Men då har haschet blivit populärt istället.

Benny Selberg funderar över brevet tidningen fått och säger att den berättelsen är toppen av ett isberg.

– Jag skulle tro att under förra året så fick 15-20 ungdomar köras till akuten eller akutpsykiatrin i Örebro för liknande symtom. Nätdroger som liknar kokain har blivit vanligt och de kan framkalla psykoser.

Ställer till det

Just nätdrogerna ställer till det för myndigheterna.

– Akuten tar prover på de som kommer in, men de visar oftast inget då nätdrogen är gjorda för att vara lagliga, fast ha samma verkan. Ungdomarna själva är oftast tysta. Socialen gör ett jättebra jobb med ungdomarna, men när inte drogen är olaglig och ungdomarna inte säger något så rinner allt ut i sanden.

Att beställa nätdroger är både vanligt och lätt.

– De ligger hela tiden steget före. När en nätdrog bli olaglig så byter de namn på den och ändrar någon instans så är den laglig igen. Adhd-medicin missbrukas också. Många ungdomar i dag får den utskriven, men den säljs även vidare.

En stort orosmoln är det syntetiska morfinet.

– Det missbrukas i alla led och har en hög dödlighet. Det är oroveckande att den är lätt att få tag på.

På frågan hur många av ungdomarna som provar droger går vidare och blir missbrukare svara Benny Selberg fort.

– Alla som provar riskerar att hamna i ett missbruk. Det ska man ha klart för sig. Föräldrar ska vara vaksamma på nya beteenden, nya vänner och så vidare, säger Benny Selberg som skulle vilja se en ändrig i den lagstiftningen.

– Man skulle försvåra mycket om man hade rätten att gå in och stoppa utländska sidor som är på svenska.

  • Anders Persson