2017-03-20 15:41

2017-03-20 16:03

Samarbete ska få färre unga att börja röka

HÄLSA: Tillsyn och förebyggande arbete i skolorna ska få färre unga att börja använda tobak

Nu stärks samverkan inom kommunen för att minska antalet skolungdomar som börjar röka.

Folkhälsoförvaltningen står för det förebyggande arbetet mot rökning medan tillsynen av försäljning och rökförbud hanteras av bygg- och miljökontoret.

Nu stärks samverkan mellan de olika funktionerna med inriktning på ungdomar och skolan.

– Vi vill lägga fokus där det behövs och gör skillnad och därför fokuserar vi inom skolan, säger Pernilla Andersson Wiss som är handläggare på bygg- och miljökontoret.

Hon pekar på att det i dag finns ett rökförbud för skolgårdar och att det även gäller vid fritidsgårdar och förskolor.

Förbjudet dygnet runt

– Det är viktigt att man tänker på att det är förbjudet att röka där oavsett tid på dygnet och oavsett vem man är, säger Andersson Wiss.

Den finns en begränsning i vad bygg- och miljökontoret kan göra och här kommer folkhälsoförvaltningen in.

– Om vi går ut i skolorna så kan vi bara säga att skolorna ska leva upp till lagstiftningen. Folkhälsa kan säga hur de ska göra det, säger Andersson Wiss.

Behovet av samarbete är lika stort från båda håll.

– Kunskaperna kring tillsynen och de lagregler som finns är väldigt bra när man ska jobba förebyggande, säger folkhälsoförvaltningens chef Ulrika Lundgren.

Börjar före 18 år

Lundgren berättar att nio av tio rökare började innan de var 18 år.

– Kan vi rädda någon där så är det en person som får ett hälsosammare liv, säger Lundgren

Även om det är förbjudet att röka på skolan är lagen ganska tandlös. Det finns inga sanktioner mot den enskilde.

– Är man rökare vill man ju röka, det förstår jag, men man har också ett ansvar som förebild utifrån sin professionella yrkesroll, säger Lundgren.

Folkhälsoförvaltningen står för det förebyggande arbetet mot rökning medan tillsynen av försäljning och rökförbud hanteras av bygg- och miljökontoret.

Nu stärks samverkan mellan de olika funktionerna med inriktning på ungdomar och skolan.

– Vi vill lägga fokus där det behövs och gör skillnad och därför fokuserar vi inom skolan, säger Pernilla Andersson Wiss som är handläggare på bygg- och miljökontoret.

Hon pekar på att det i dag finns ett rökförbud för skolgårdar och att det även gäller vid fritidsgårdar och förskolor.

Förbjudet dygnet runt

– Det är viktigt att man tänker på att det är förbjudet att röka där oavsett tid på dygnet och oavsett vem man är, säger Andersson Wiss.

Den finns en begränsning i vad bygg- och miljökontoret kan göra och här kommer folkhälsoförvaltningen in.

– Om vi går ut i skolorna så kan vi bara säga att skolorna ska leva upp till lagstiftningen. Folkhälsa kan säga hur de ska göra det, säger Andersson Wiss.

Behovet av samarbete är lika stort från båda håll.

– Kunskaperna kring tillsynen och de lagregler som finns är väldigt bra när man ska jobba förebyggande, säger folkhälsoförvaltningens chef Ulrika Lundgren.

Börjar före 18 år

Lundgren berättar att nio av tio rökare började innan de var 18 år.

– Kan vi rädda någon där så är det en person som får ett hälsosammare liv, säger Lundgren

Även om det är förbjudet att röka på skolan är lagen ganska tandlös. Det finns inga sanktioner mot den enskilde.

– Är man rökare vill man ju röka, det förstår jag, men man har också ett ansvar som förebild utifrån sin professionella yrkesroll, säger Lundgren.

Rökning årskurs 9

Karlskoga

34 procent av tjejerna och 39 procent av killarna uppger att de har rökt.

2 procent av tjejerna och 5 procent av killarna uppger att de röker dagligen.

Degerfors

38 procent av tjejerna och 46 procent av killarna uppger att de har rökt.

12 procent av tjejerna och 4 procent av killarna uppger att de röker dagligen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.