2017-02-08 16:46

2017-02-08 16:46

Karlskogavän, yrkessvenska, studiebesök

KARLSKOGA: Lyckade inslag i projektet Mottagning, utbildning, arbete

Den stora flyktingströmmen hösten 2015 satte landets kommuner på svåra prov. Karlskogas svar blev projektet Mottagning, utbildning, arbete som beskrivs som en lyckad satsning på ett systematiserat integrationsarbete.

– Vi behövde kraftsamla och det var viktigt att hålla ett högt tempo, säger Karin Björkman, kommundirektör och initiativtagare till projektet.

Det första som gjordes var att kartlägga vad som redan var bra och vilka behov de nyanlända hade och det skedde genom att en arabisktalande person gick till Karlskoga hotell och frågade. Då, i januari 2016, fanns det 772 asylsökande i kommunen och till det kan läggas 312 personer som kategoriserades som nyanlända inom Arbetsförmedlingens etablering.

Anders Hedåberg utsågs till projektledare och han fick två veckor på sig att ro kartläggningen i hamn. 1 februari 2016 var den delen klar och från 1 april kunde de olika delarna i projektet starta.

– Det var inte meningen att projekten skulle pågå år ut och år in utan de goda exemplen skulle implementeras i den ordinarie verksamheten, poängterar Karin Björkman och understryker att de olika förvaltningscheferna var engagerade i arbetet.

Yrkessvenska för personer med yrkestillhörighet inom industrin, Karlskogavän, Mötesplatsen och intensivspår inom SFI är åtgärder som lyfts fram som goda exempel.

Ahmed Khaled, utbildningsledare på Yrkeshögskolan, berättar att två grupper startat med yrkessvenska och tio av dessa elever har gått vidare till steg två.

– Vi är i början av en resa där det gäller att ta sig från steg ett till steg två och vidare till steg tre, betonar Ahmed Khaled.

– De som kommer hit måste ha ett mål. De måste också lära sig svenska för utan språk ingen integration, inget arbete, ingenting, säger Ahmed Khaled och gör klart att yrkessvenskan handlar om att bredda elevernas språkanvändning utifrån SFI-nivån.

Yonas Yacob är en av eleverna. Han har varit här i nästan åtta månader och målet är att bli CNC-operatör.

Karlskogavän beskrivs som en form av matchning där nyanlända paras ihop med en person som är väl rotad i Karlskoga. När resultatet av MUA-projektet redovisas framhålls att drygt 70 matchningar genomförts vilket innebär att drygt 140 personer är involverade. Men det kan bli fler eftersom Karlskogavän ska fortsätta som projekt under hela 2017. Länsstyrelsen har gett ett bidrag på 810 000 kronor och Magnus Söreskog är anställd som samordnare.

– Det är fler som vill ha en Karlskogavän än som är villiga att ställa upp som Karlskogavän, konstaterar Anders Hedåberg.

Det har också genomförts en språkinventering bland kommunanställda och den visar att 40 språk är representerade. Dessa personer ska inte jämställas med tolkar utan ska ses som någon sorts språktillgång.

De studiebesök som arrangerats, till exempel till Kvinnohuset, golfklubben och Musikpalatset, har alla varit fullbokade och Möckelnföreningarna har fått medel från Arvsfonden för att driva projektet Föreningslivet som mötesplats - samverkan mellan civilsamhället och utbildningar för nyanlända. Det projektet ligger utanför MUA men finns ändå med i paketet av åtgärder för ett systematiserat och utvecklat integrationsarbete påpekar Karin Björkman.

– Vi behövde kraftsamla och det var viktigt att hålla ett högt tempo, säger Karin Björkman, kommundirektör och initiativtagare till projektet.

Det första som gjordes var att kartlägga vad som redan var bra och vilka behov de nyanlända hade och det skedde genom att en arabisktalande person gick till Karlskoga hotell och frågade. Då, i januari 2016, fanns det 772 asylsökande i kommunen och till det kan läggas 312 personer som kategoriserades som nyanlända inom Arbetsförmedlingens etablering.

Anders Hedåberg utsågs till projektledare och han fick två veckor på sig att ro kartläggningen i hamn. 1 februari 2016 var den delen klar och från 1 april kunde de olika delarna i projektet starta.

– Det var inte meningen att projekten skulle pågå år ut och år in utan de goda exemplen skulle implementeras i den ordinarie verksamheten, poängterar Karin Björkman och understryker att de olika förvaltningscheferna var engagerade i arbetet.

Yrkessvenska för personer med yrkestillhörighet inom industrin, Karlskogavän, Mötesplatsen och intensivspår inom SFI är åtgärder som lyfts fram som goda exempel.

Ahmed Khaled, utbildningsledare på Yrkeshögskolan, berättar att två grupper startat med yrkessvenska och tio av dessa elever har gått vidare till steg två.

– Vi är i början av en resa där det gäller att ta sig från steg ett till steg två och vidare till steg tre, betonar Ahmed Khaled.

– De som kommer hit måste ha ett mål. De måste också lära sig svenska för utan språk ingen integration, inget arbete, ingenting, säger Ahmed Khaled och gör klart att yrkessvenskan handlar om att bredda elevernas språkanvändning utifrån SFI-nivån.

Yonas Yacob är en av eleverna. Han har varit här i nästan åtta månader och målet är att bli CNC-operatör.

Karlskogavän beskrivs som en form av matchning där nyanlända paras ihop med en person som är väl rotad i Karlskoga. När resultatet av MUA-projektet redovisas framhålls att drygt 70 matchningar genomförts vilket innebär att drygt 140 personer är involverade. Men det kan bli fler eftersom Karlskogavän ska fortsätta som projekt under hela 2017. Länsstyrelsen har gett ett bidrag på 810 000 kronor och Magnus Söreskog är anställd som samordnare.

– Det är fler som vill ha en Karlskogavän än som är villiga att ställa upp som Karlskogavän, konstaterar Anders Hedåberg.

Det har också genomförts en språkinventering bland kommunanställda och den visar att 40 språk är representerade. Dessa personer ska inte jämställas med tolkar utan ska ses som någon sorts språktillgång.

De studiebesök som arrangerats, till exempel till Kvinnohuset, golfklubben och Musikpalatset, har alla varit fullbokade och Möckelnföreningarna har fått medel från Arvsfonden för att driva projektet Föreningslivet som mötesplats - samverkan mellan civilsamhället och utbildningar för nyanlända. Det projektet ligger utanför MUA men finns ändå med i paketet av åtgärder för ett systematiserat och utvecklat integrationsarbete påpekar Karin Björkman.