2016-11-24 17:49

2016-11-25 07:42

"Sjukvården är vinnarna"

REGIONFRÅGAN: Planerna på storregioner spricker

C och KD hoppar av samtalen om storregioner i Sverige och det gör att regeringen inte kommer gå vidare med storregionerna.

Ola Karlsson (M), oppositionsråd i Region Örebro län och regionstyrelsens 2:e vice ordförande är nöjd över beslutet.

– Jag är väldigt glad just nu över att regeringens planer på storregioner nu faller och spricker.

Karlsson säger att sjukvården är den stora vinnaren.

– Det är väldigt positivt för sjukvården i Örebro län både för USÖ, Universitetssjukhuset och för Karlskoga lasarett. USÖ är helt beroende av patienterna från Värmland för att kunna bedriva högspecialiserad sjukvård. Storegionplanerna byggde på att de skulle åka till Göteborg.

Han menar på att det även är en överlevnadsfråga för Karlskoga lasarett.

– Var femte patient och var femte medarbetare kommer från Värmland. Jag tror att verksamheten på sikt på lasarettet hade blivit ifrågasatt.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande samt regionråd är inte lika positiv.

– Det är bara att beklaga att det politiska modet inte fanns på den nationella nivån med att slutföra en storregionalisering i Sverige som vi så väl behöver för att stå sig in i framtiden.

Forsberg-Fransson ser på andra länder.

– Många har gjort erforderliga förändringar för att klara sig i den globaliserade världen som vi lever i. Sista ordet är sagt för den här gången och jag tror det kommer ta tid innan någon vågar lyfte den här frågan igen.

Ola Karlsson (M), oppositionsråd i Region Örebro län och regionstyrelsens 2:e vice ordförande är nöjd över beslutet.

– Jag är väldigt glad just nu över att regeringens planer på storregioner nu faller och spricker.

Karlsson säger att sjukvården är den stora vinnaren.

– Det är väldigt positivt för sjukvården i Örebro län både för USÖ, Universitetssjukhuset och för Karlskoga lasarett. USÖ är helt beroende av patienterna från Värmland för att kunna bedriva högspecialiserad sjukvård. Storegionplanerna byggde på att de skulle åka till Göteborg.

Han menar på att det även är en överlevnadsfråga för Karlskoga lasarett.

– Var femte patient och var femte medarbetare kommer från Värmland. Jag tror att verksamheten på sikt på lasarettet hade blivit ifrågasatt.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande samt regionråd är inte lika positiv.

– Det är bara att beklaga att det politiska modet inte fanns på den nationella nivån med att slutföra en storregionalisering i Sverige som vi så väl behöver för att stå sig in i framtiden.

Forsberg-Fransson ser på andra länder.

– Många har gjort erforderliga förändringar för att klara sig i den globaliserade världen som vi lever i. Sista ordet är sagt för den här gången och jag tror det kommer ta tid innan någon vågar lyfte den här frågan igen.

  • Anders Persson