2016-10-17 06:00

2016-10-17 06:00

Synliggjorde hörseln

KARLSKOGA: Information om hörselskador och hjälpmedel samt hörseltest

Va? Hör man dåligt är det ofta de i omgivningen som märker det först. Det kan leda till att man avskärmar sig, samhället är inte helt tillgänglighetsanpassat för de hörselskadade.

Hörselveckan har avklarats och i lördags uppmärksammades Hörselns dag, även i Karlskoga. Här höll Hörselskadades förbunds lokalavdelning Karlskoga-Degerfors information och hörseltester på Café 39:an. Lokalavdelningens ordförande Monica Gustafsson och kassör Yvonne Wärn berättade om vad man ska tänka på då man blir hörselsvag, att då de i ens omgivning märker och påtalar det så är det hög tid att testa hörseln.

– Man hör ofta hur det sägs ”jag tycker inte jag hör dåligt, men frugan tycker det”, berättar Monica Gustafsson.

Respekt för tystnad

Det kan stundtals vara ett svårt steg att ta, varför lokalavdelningen underlättade genom att hålla hörseltester denna dag och redan efter någon timma var det 20 personer i kö för att få testa hur bra eller dåligt de hör. En av de som passade på att testa sig var Barbro Tropp:

– Jag har märkt då jag är på möten att jag hör dåligt. Jag är väldigt beroende av att det är tyst omkring mig för att höra de som talar. Men pensionärer kan inte vara tysta, säger hon.

Marianne Persson, som gör testet, tycker att respekten för tystnad borde införas både här och där.

– Det här testet är en indikation, sen är det viktigt att den som får sämre resultat här söker sig vidare till hörselmottagningen. Om man ringer dit skickar de hem papper att fylla i, det är egenremiss, och där kan en audionom mäta precis hur man hör. Vi bor i ett bra landsting, för här är hörapparater fortfarande gratis. Det är bara så i tre län; Örebro-, Västra Götalands- och Hallands län, berättar Persson vidare.

Tänkvärt

Vad bör man då tänka på då man pratar med en hörselskadad?

– Tala tydligt och sakta. Allt fler pratar fort och ungdomar säger halva ord, man förstår inte vad de säger. En del skriker, men det är förödande, säger Monica Gustafsson och Yvonne Wärn.

De nämner också att alltfler yngre har nedsatt hörsel, vilket bland annat antas bero på höga ljud och att de ofta går med hörlurar.

– När det är mycket bakgrundsljud, som i tv-program, så är det svårt att höra liksom i stora sällskap. Då blir man tyst och till sist drar man sig för att gå ut i stora sällkap och väljer att sitta hemma i stället, förklarar Monica Gustafsson.

Här informerades om symtom och sjukdomar, som tinnitus och Menières sjukdom, samt om olika hjälpmedel. På plats fanns Ingela Larsson, PL's hjälpmedelsbutik i Karlskoga som visade på förstärkare, telefoner med bra ljud och annat.

Hjälpte inte

– Åldersrelaterat nedsatt hörsel tar ofta diskantljud först, så man inte kan höra fåglar och syrsor, berättar Monica Gustafsson.

– Jag gick med här i föreningen, men inte hjälpte det för hörseln, säger Bert Andersson skämtsamt.

1,4 miljoner i Sverige är hörselskadade. Hörselskadades förbund har 102 medlemmar i Karlskoga och de brukar träffas i föreningslokalen på Skrantatorget. De håller hörselcaféer och studiecirklar, bland annat om Lars Lerins konst varför de 25 oktober ska åka till hans konsthall i Karlstad.

Även internationella beröringsdagen uppmärksammades denna dag. Margareta Milton Johanssons företag fanns på plats och visade och informerade om klassisk massage och beröring.

Hörselveckan har avklarats och i lördags uppmärksammades Hörselns dag, även i Karlskoga. Här höll Hörselskadades förbunds lokalavdelning Karlskoga-Degerfors information och hörseltester på Café 39:an. Lokalavdelningens ordförande Monica Gustafsson och kassör Yvonne Wärn berättade om vad man ska tänka på då man blir hörselsvag, att då de i ens omgivning märker och påtalar det så är det hög tid att testa hörseln.

– Man hör ofta hur det sägs ”jag tycker inte jag hör dåligt, men frugan tycker det”, berättar Monica Gustafsson.

Respekt för tystnad

Det kan stundtals vara ett svårt steg att ta, varför lokalavdelningen underlättade genom att hålla hörseltester denna dag och redan efter någon timma var det 20 personer i kö för att få testa hur bra eller dåligt de hör. En av de som passade på att testa sig var Barbro Tropp:

– Jag har märkt då jag är på möten att jag hör dåligt. Jag är väldigt beroende av att det är tyst omkring mig för att höra de som talar. Men pensionärer kan inte vara tysta, säger hon.

Marianne Persson, som gör testet, tycker att respekten för tystnad borde införas både här och där.

– Det här testet är en indikation, sen är det viktigt att den som får sämre resultat här söker sig vidare till hörselmottagningen. Om man ringer dit skickar de hem papper att fylla i, det är egenremiss, och där kan en audionom mäta precis hur man hör. Vi bor i ett bra landsting, för här är hörapparater fortfarande gratis. Det är bara så i tre län; Örebro-, Västra Götalands- och Hallands län, berättar Persson vidare.

Tänkvärt

Vad bör man då tänka på då man pratar med en hörselskadad?

– Tala tydligt och sakta. Allt fler pratar fort och ungdomar säger halva ord, man förstår inte vad de säger. En del skriker, men det är förödande, säger Monica Gustafsson och Yvonne Wärn.

De nämner också att alltfler yngre har nedsatt hörsel, vilket bland annat antas bero på höga ljud och att de ofta går med hörlurar.

– När det är mycket bakgrundsljud, som i tv-program, så är det svårt att höra liksom i stora sällskap. Då blir man tyst och till sist drar man sig för att gå ut i stora sällkap och väljer att sitta hemma i stället, förklarar Monica Gustafsson.

Här informerades om symtom och sjukdomar, som tinnitus och Menières sjukdom, samt om olika hjälpmedel. På plats fanns Ingela Larsson, PL's hjälpmedelsbutik i Karlskoga som visade på förstärkare, telefoner med bra ljud och annat.

Hjälpte inte

– Åldersrelaterat nedsatt hörsel tar ofta diskantljud först, så man inte kan höra fåglar och syrsor, berättar Monica Gustafsson.

– Jag gick med här i föreningen, men inte hjälpte det för hörseln, säger Bert Andersson skämtsamt.

1,4 miljoner i Sverige är hörselskadade. Hörselskadades förbund har 102 medlemmar i Karlskoga och de brukar träffas i föreningslokalen på Skrantatorget. De håller hörselcaféer och studiecirklar, bland annat om Lars Lerins konst varför de 25 oktober ska åka till hans konsthall i Karlstad.

Även internationella beröringsdagen uppmärksammades denna dag. Margareta Milton Johanssons företag fanns på plats och visade och informerade om klassisk massage och beröring.