2016-10-17 06:00

2016-10-17 06:00

Blir lättare att vandra i Fasaskogen

NATUR: Degerfors Naturskyddsförening röjer och märker ut stigar mellan reservaten

Sedan i juni har Naturskyddsföreningen i Degerfors kvalitetssäkrat stigarna mellan naturreservaten i Fasaskogen. Ett par söndagar framöver ska det uppmärksammas genom vandringar i området.

Redan i juni berättade vi att Naturskyddsföreningen föreslog Degerfors kommunledning att Fälttjänst ska få de muskler och resurser som de hade tidigare för att gynna natur-, kultur- och friluftsliv.

Till dess de får det sökte föreningen och beviljades 6 000 kronor från kommunen till röjningsarbeten, stolpar, skyltar och bilersättning. De ville med hjälp av de pengarna förbättra, röja och markera stigarna som förbinder naturreservaten i Fasaskogen. Ett arbete som sköttes av Fälttjänst fram tills för några år sedan.

– Fälttjänst hade redan gjort förarbetet med stigar och skyltar, men i reservaten har det legat lågt fast nu verkar det vara något på gång. På länsstyrelsen har de börjat fundera på övergripande ansvarsfrågor, så det verkar lovande, säger Åke Jansson, tidigare arbetsledare i Fälttjänst numera pensionär och aktiv i Naturskyddsföreningen.

Sedan Fälttjänst röjde stigarna har mycket växt igen, men genom att på nytt röja vandringsleder mellan de reservat som finns i Fasaskogen hoppas Naturskyddsföreningens representanter att stigarna och områdena ska bli mer frekventerade.

Höstvandringar

De stigar som röjts hittills är Gällbäcksrundan och stigarna utanför Sågsjöns naturreservat. Det är just dessa två rundor som man därför tar med i kommande vandringar.

Den första vandringen går 30 oktober och det är Sågsjön runt. Där har delar av området legat under vatten i sju-åtta års tid på grund av bävern. Nu när vattnet sjunkit undan ser man hur där ser ut efter bäverns framfart.

Gällbäcksrundan är den tur man går på fars dag, den 13 november. Den är endast två kilometer lång, men här kommer man förbi en hel del intressanta saker, exempelvis Stakestenen som är enorm, en av de största stenarna i området, och kring den växer skägglav på granar i massor vilket tyder på ren luft i området.

Enligt Åke Jansson trivs här skogsfågel, såväl tjäder som orre och järpe och i området finns tydligen gott om älg, av lämningarna att döma. Dessutom har bävern härjat en del även här, vilket kanske inte känns lika roligt för de som nu försöker hålla stigarna öppna.

– Här ser man resterna efter den tromb som gick fram för 20 år sedan, säger Jansson och pekar på gråa, gamla tallstammar med vresigt vridna grenverk.

– Så vackra de är ändå, säger Anna-Lena Christiansson som målat blåa markeringar på stolpar och trädstammar längs de stigar som leder mellan reservaten.

Här finns ett antal områden som reservatbildats; Örgivsmossen, Gällberget, Lövfalla, Jätteberget och Norra Ölsdalen och snart även Kroksjöskogen, som är under bildande. Genom Naturskyddsföreningens åtgärder blir det lättare att vandra emellan dessa.

Redan i juni berättade vi att Naturskyddsföreningen föreslog Degerfors kommunledning att Fälttjänst ska få de muskler och resurser som de hade tidigare för att gynna natur-, kultur- och friluftsliv.

Till dess de får det sökte föreningen och beviljades 6 000 kronor från kommunen till röjningsarbeten, stolpar, skyltar och bilersättning. De ville med hjälp av de pengarna förbättra, röja och markera stigarna som förbinder naturreservaten i Fasaskogen. Ett arbete som sköttes av Fälttjänst fram tills för några år sedan.

– Fälttjänst hade redan gjort förarbetet med stigar och skyltar, men i reservaten har det legat lågt fast nu verkar det vara något på gång. På länsstyrelsen har de börjat fundera på övergripande ansvarsfrågor, så det verkar lovande, säger Åke Jansson, tidigare arbetsledare i Fälttjänst numera pensionär och aktiv i Naturskyddsföreningen.

Sedan Fälttjänst röjde stigarna har mycket växt igen, men genom att på nytt röja vandringsleder mellan de reservat som finns i Fasaskogen hoppas Naturskyddsföreningens representanter att stigarna och områdena ska bli mer frekventerade.

Höstvandringar

De stigar som röjts hittills är Gällbäcksrundan och stigarna utanför Sågsjöns naturreservat. Det är just dessa två rundor som man därför tar med i kommande vandringar.

Den första vandringen går 30 oktober och det är Sågsjön runt. Där har delar av området legat under vatten i sju-åtta års tid på grund av bävern. Nu när vattnet sjunkit undan ser man hur där ser ut efter bäverns framfart.

Gällbäcksrundan är den tur man går på fars dag, den 13 november. Den är endast två kilometer lång, men här kommer man förbi en hel del intressanta saker, exempelvis Stakestenen som är enorm, en av de största stenarna i området, och kring den växer skägglav på granar i massor vilket tyder på ren luft i området.

Enligt Åke Jansson trivs här skogsfågel, såväl tjäder som orre och järpe och i området finns tydligen gott om älg, av lämningarna att döma. Dessutom har bävern härjat en del även här, vilket kanske inte känns lika roligt för de som nu försöker hålla stigarna öppna.

– Här ser man resterna efter den tromb som gick fram för 20 år sedan, säger Jansson och pekar på gråa, gamla tallstammar med vresigt vridna grenverk.

– Så vackra de är ändå, säger Anna-Lena Christiansson som målat blåa markeringar på stolpar och trädstammar längs de stigar som leder mellan reservaten.

Här finns ett antal områden som reservatbildats; Örgivsmossen, Gällberget, Lövfalla, Jätteberget och Norra Ölsdalen och snart även Kroksjöskogen, som är under bildande. Genom Naturskyddsföreningens åtgärder blir det lättare att vandra emellan dessa.