2016-10-15 06:00

2016-10-15 06:00

Så ska självmorden minska

SJUKVÅRD: Region Örebro län uppmärksammar världsdagen för psykisk ohälsa med diskussioner och samtal

I dag är det världsdagen för psykisk hälsa. Något som uppmärksammas av Region Örebro län, som har bjudit in föreningar och sjukhuschefer för att diskutera arbetet för att minska antalet självmord i länet.

I länet uppmärksammas det genom ett traditionsenligt arrangemang vid Stadsbiblioteket i Örebro. Där representanter från föreningarna (H)järnkoll och nationell samverkan för psykisk ohälsa finns på plats. Det väntas bli samtal och de informerar om sina respektive verksamheter.

– Vi vill visa det arbete som länets brukarföreningar och attitydsambassadörer gör. Men också uppmärksamma arbetet med att förebygga självmord utifrån vår egen handlingsplan inom regionen, säger Sofia Wange, koordinator för brukarsamverkan för psykiatri i Region Örebro Län.

Föreningen (H)järnkoll arbetar aktivt för att få bort negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa. Besökarna får ta del av berättelser från två av föreningens ambassadörer.

– De har två ämnen som de utgår ifrån. ”Hur jag hanterar mitt liv som mamma och anhörig” och ”tillbaka till ett värdigt liv”, fortsätter hon.

Birgitta J Huuva är områdeschef vid psykiatrin inom regionen och är delaktig i arbetet med handlingsplanen.

– Det är många som berörs av ambitionen att minska den psykiska ohälsan och antalet självmord i vårt län, säger hon som också kommer berätta om hur de arbetar för att förebygga självmord.

I länet uppmärksammas det genom ett traditionsenligt arrangemang vid Stadsbiblioteket i Örebro. Där representanter från föreningarna (H)järnkoll och nationell samverkan för psykisk ohälsa finns på plats. Det väntas bli samtal och de informerar om sina respektive verksamheter.

– Vi vill visa det arbete som länets brukarföreningar och attitydsambassadörer gör. Men också uppmärksamma arbetet med att förebygga självmord utifrån vår egen handlingsplan inom regionen, säger Sofia Wange, koordinator för brukarsamverkan för psykiatri i Region Örebro Län.

Föreningen (H)järnkoll arbetar aktivt för att få bort negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa. Besökarna får ta del av berättelser från två av föreningens ambassadörer.

– De har två ämnen som de utgår ifrån. ”Hur jag hanterar mitt liv som mamma och anhörig” och ”tillbaka till ett värdigt liv”, fortsätter hon.

Birgitta J Huuva är områdeschef vid psykiatrin inom regionen och är delaktig i arbetet med handlingsplanen.

– Det är många som berörs av ambitionen att minska den psykiska ohälsan och antalet självmord i vårt län, säger hon som också kommer berätta om hur de arbetar för att förebygga självmord.

  • Christoffer Tuulik