2016-10-15 06:00

2016-10-15 06:00

Planerar för nya villor i Finnebäck

BOSTÄDER: Finnebäcks by sista området som det går att bygga på vid Storängen

Nu planeras för fler villor vid Storängen, Finnebäcks by, med 30 till 50 tomter. Det blir också det sista steget i Karlskogas utveckling söderut längs Möckeln.

Samhällsbyggnadsnämnden har gett uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Finnebäcks by, mellan Storängens industriområde och Storängsudden.

Området som ska bebyggas ligger inte direkt vid stranden men beskrivs som naturnära med nära till vatten. Det består i dag till största delen av naturmark.

Det finns två alternativ för bebyggelsen som ska utredas i detaljplanen, vanligt villaområde eller något som mer liknar en bygata, med mellan 30 och 50 tomter.

Två alternativ

– Det är redan många intressenter redan som vill bygga där och ska vi ha villatomter kan vi få plats med många fler. Med en bygata blir det lite mer utspritt, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselott Eriksson (S).

Det finns äldre bebyggelse kring Finnebäck och det som talar för en bygata är det minskar intrånget i den befintliga kulturmiljön.

– Det är ju många som vill bo lite mer ute på landet och inte i en klunga med villor, säger Eriksson.

Samhällsbyggnadsnämnden har inte tagit ställning till något av alternativen utan väntar tills förslagen är klara.

Sista delen

Den här detaljplanen beskriv som sista delen i utbyggnaden av bostäder i området mellan Storängen och Möckeln. Den mark som återstår ligger inom ett så kallat vägreservat för en framtida bro över Möckeln.

Samhällsbyggnadsnämnden har gett uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Finnebäcks by, mellan Storängens industriområde och Storängsudden.

Området som ska bebyggas ligger inte direkt vid stranden men beskrivs som naturnära med nära till vatten. Det består i dag till största delen av naturmark.

Det finns två alternativ för bebyggelsen som ska utredas i detaljplanen, vanligt villaområde eller något som mer liknar en bygata, med mellan 30 och 50 tomter.

Två alternativ

– Det är redan många intressenter redan som vill bygga där och ska vi ha villatomter kan vi få plats med många fler. Med en bygata blir det lite mer utspritt, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselott Eriksson (S).

Det finns äldre bebyggelse kring Finnebäck och det som talar för en bygata är det minskar intrånget i den befintliga kulturmiljön.

– Det är ju många som vill bo lite mer ute på landet och inte i en klunga med villor, säger Eriksson.

Samhällsbyggnadsnämnden har inte tagit ställning till något av alternativen utan väntar tills förslagen är klara.

Sista delen

Den här detaljplanen beskriv som sista delen i utbyggnaden av bostäder i området mellan Storängen och Möckeln. Den mark som återstår ligger inom ett så kallat vägreservat för en framtida bro över Möckeln.