2016-10-14 15:27

2016-10-14 15:27

Så många flyktingar tas emot nästa år

INTEGRATION: 41 till Karlskoga och 15 till DegerforsÖkar antalet platser

42 flyktingar till Karlskoga och 15 till Degerfors nästa år. Nästa år ska Örebro Län ta emot 763 flyktingar, vilket är en ökning från årets 452. Det slår Länsstyrelsen fast, som bestämmer om hur många platser som kommunerna ska upprätta.

För ett år sedan var flyktingströmmen till Sverige som störst. Nu har situationen lugnat sig betydligt. Trots det ska Örebro län ta emot fler flyktingar nästa år, än i år. Länsstyrelsen har bestämt att länet ska ha 311 platser beredda, i jämförelse med årets 452.

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån den nya bosättningslagen, som trädde i kraft tidigare i år, besluta om fördelning på kommunnivå.

– Historiskt sett har vi varit bra på att ta emot nyanlända i Örebro län och i de samtal jag haft med berörda kommuner så har vi fokuserat på hur vi ska lösa den här utmaningen. Det har varit ett arbete som förts i positiv anda och jag känner mig trygg med att vi ska klara detta, trots att antalet anvisningsbara platser ökat sedan förra året, säger landshövding Maria Larsson i ett pressmeddelande.

Beslutet har skett genom en dialog med länets kommuner.

För ett år sedan var flyktingströmmen till Sverige som störst. Nu har situationen lugnat sig betydligt. Trots det ska Örebro län ta emot fler flyktingar nästa år, än i år. Länsstyrelsen har bestämt att länet ska ha 311 platser beredda, i jämförelse med årets 452.

Länsstyrelsens uppdrag är att utifrån den nya bosättningslagen, som trädde i kraft tidigare i år, besluta om fördelning på kommunnivå.

– Historiskt sett har vi varit bra på att ta emot nyanlända i Örebro län och i de samtal jag haft med berörda kommuner så har vi fokuserat på hur vi ska lösa den här utmaningen. Det har varit ett arbete som förts i positiv anda och jag känner mig trygg med att vi ska klara detta, trots att antalet anvisningsbara platser ökat sedan förra året, säger landshövding Maria Larsson i ett pressmeddelande.

Beslutet har skett genom en dialog med länets kommuner.

  • Christoffer Tuulik