2016-10-14 16:21

2016-10-14 17:09

Inget beslut om byggprogrammet

GYMNASIET: Fortfarande öppet var Möckelngymnasiets nya bygg- och anläggningsprogram ska placeras

Förra veckan kom beskedet att Möckelngymnasiets industri- och teknikprogram inte kunde flyttas till Boforsområdet. Nu är det är inte heller självklart att byggprogrammet placeras där. Det enda som är säkert är att Möckelngymnasiet i Karlskoga är för litet.

Gymnasienämnden beslutade som väntat att inte skapa ett teknikcentrum i Fältverkstaden på Boforsområdet. Nämnden beslutade däremot inte heller att det nya bygg- och anläggningsprogrammet ska vara på Bofors.

I stället ska gymnasieförvaltningen utreda tre olika förslag varav Fältverkstaden är ett. De andra alternativa lokalerna är på Nitarevägen i Karlskoga samt vid järnverket i Degerfors. Det här ska vara klart till november då gymnasienämnden hoppas kunna fatta ett beslut.

Andra lokaler

– Det har kommit lite andra förslag på placeringar och de ska jag titta på nu under de närmaste veckorna, säger gymnasieförvaltningens chef Jan Strid.

Det fanns ett illa dolt missnöje från Degerfors när Boforsområdet blev huvudspåret för nya lokaler och förslaget om lokalerna intill järnverket kommer från gymnasienämndens vice ordförande Ingvar Eriksson (V). Lokalerna ägs av Outokumpu men hyrs redan av Degerfors kommun.

Ensamt program

– Jag la fram det här när jag förstod att det blir ett ensamt yrkesprogram nere i Fältverkstan. Där är det ganska tråkiga kommunikationer när man ska läsa kärnämnen, idrott och allt vad det är, säger Eriksson.

Även om både Rosendal och Ekeby båda ligger vid E18 visade det sig svårt att få till bussförbindelser. Det skulle fungera bättre i Degerfors, menar han.

Inte bygga nytt

Att bygga nytt vid något av Möckelngymnasierna har däremot aldrig varit ett alternativ.

Förutom investeringen blir hyran dubbelt så hög för ett nybygge som att gå in i befintliga lokaler.

För litet i Ekeby

– Grundproblemet är en för liten gymnasieskola i Ekeby. Oavsett diskussionen om bygg så är det för många elever på gymnasieskolan här och vi måste hitta en lösning. Hur många elever har vi i framtiden? säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson (S).

Nu har Jan Strid även fått i uppdrag att försöka bedöma hur situationen för Möckelngymnasiet ser ut om fem eller tio år.

– Nu är det snabba lösningar vi jagar efter och det är inte bra. Då kommer genusperspektiv och en massa andra saker på skam, säger Ericson.

Gymnasienämnden beslutade som väntat att inte skapa ett teknikcentrum i Fältverkstaden på Boforsområdet. Nämnden beslutade däremot inte heller att det nya bygg- och anläggningsprogrammet ska vara på Bofors.

I stället ska gymnasieförvaltningen utreda tre olika förslag varav Fältverkstaden är ett. De andra alternativa lokalerna är på Nitarevägen i Karlskoga samt vid järnverket i Degerfors. Det här ska vara klart till november då gymnasienämnden hoppas kunna fatta ett beslut.

Andra lokaler

– Det har kommit lite andra förslag på placeringar och de ska jag titta på nu under de närmaste veckorna, säger gymnasieförvaltningens chef Jan Strid.

Det fanns ett illa dolt missnöje från Degerfors när Boforsområdet blev huvudspåret för nya lokaler och förslaget om lokalerna intill järnverket kommer från gymnasienämndens vice ordförande Ingvar Eriksson (V). Lokalerna ägs av Outokumpu men hyrs redan av Degerfors kommun.

Ensamt program

– Jag la fram det här när jag förstod att det blir ett ensamt yrkesprogram nere i Fältverkstan. Där är det ganska tråkiga kommunikationer när man ska läsa kärnämnen, idrott och allt vad det är, säger Eriksson.

Även om både Rosendal och Ekeby båda ligger vid E18 visade det sig svårt att få till bussförbindelser. Det skulle fungera bättre i Degerfors, menar han.

Inte bygga nytt

Att bygga nytt vid något av Möckelngymnasierna har däremot aldrig varit ett alternativ.

Förutom investeringen blir hyran dubbelt så hög för ett nybygge som att gå in i befintliga lokaler.

För litet i Ekeby

– Grundproblemet är en för liten gymnasieskola i Ekeby. Oavsett diskussionen om bygg så är det för många elever på gymnasieskolan här och vi måste hitta en lösning. Hur många elever har vi i framtiden? säger gymnasienämndens ordförande Matz Ericson (S).

Nu har Jan Strid även fått i uppdrag att försöka bedöma hur situationen för Möckelngymnasiet ser ut om fem eller tio år.

– Nu är det snabba lösningar vi jagar efter och det är inte bra. Då kommer genusperspektiv och en massa andra saker på skam, säger Ericson.