2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Bygger om parkering

TRAFIK: Skarpt förslag ska lösa trafikproblemen vid Nobelhallen

Nu ska trafikproblemen vid Nobelhallen lösas med fler parkeringsplatser, asfalt och en längre infartssträcka. Det blir däremot inte separat in- och utfart, det säger Trafikverket nej till.

De trafikproblem som uppstår vid matcher i Nobelhallen har länge irriterat både matchpublik och förbipasserande på Norrleden.

Redan 2013 beslutade kommunfullmäktige att en översyn av trafiken kring Nobelområdet skulle genomföras efter en motion från Centerpartiet.

Nu finns ett färdigt förslag från samhällsbyggnadsnämnden och om kommunfullmäktige säger ja kan arbetet påbörjas redan i vår. Två miljoner kronor beräknas insatsen kosta.

Ingen delad infart

Många aktörer har varit med i planeringen: klubbarna, blåljusmyndigheterna, kultur- och föreningsnämnden och inte minst Trafikverket.

Trafikverket har sagt nej till att skapa en ny infart för att kunna dela in- och utfart. Norrleden är huvudled och infarterna skulle hamna för nära varandra.

– Inte ens om vi sänker hastigheten till 30 km/h så går det att få till två utfarter och jag tror inte 30 km är aktuellt på Norrleden, säger Martin Lindström på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kan stänga av

I stället har man löst problemet med köer på Norrleden genom att göra det möjligt att stänga av in till parkeringen under matcher och leda bilarna på en slinga in mot hallen.

Då kan försäljningen av parkeringsbiljetter ske längre in på området.

– I dag räcker det att två bilar kommer så blir det stopp. Nu ska i alla fall 20 bilar få plats, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Asfalt och bommar

Förslaget går i korthet ut på att bredda infarten, asfaltera nuvarande parkering och öppna upp för parkering på grusplanen intill. Dessutom ska gång- och cykelvägarna i området förbättras och bommar sättas upp på baksidan av Nobelhallen för att förhindra obehörig trafik.

När parkeringsplatserna målas upp på asfalten räknar man också med att fler bilar kommer att få plats på den nuvarande parkeringen.

Arbetet kan bli klart under 2017 om samhällsbyggnadsnämnden får tidigarelägga asfalteringen, den är redan budgeterad men till 2018.

– Det vore bra om vi fick asfaltspengarna 2017 så vi kan göra klart allt på en gång men det får vi se om vi får gehör för, säger Eriksson.

Kommunen ska också röja i skogen så att Nobelhallen syns bättre från Norrleden. Det arbetet har redan påbörjats.

De trafikproblem som uppstår vid matcher i Nobelhallen har länge irriterat både matchpublik och förbipasserande på Norrleden.

Redan 2013 beslutade kommunfullmäktige att en översyn av trafiken kring Nobelområdet skulle genomföras efter en motion från Centerpartiet.

Nu finns ett färdigt förslag från samhällsbyggnadsnämnden och om kommunfullmäktige säger ja kan arbetet påbörjas redan i vår. Två miljoner kronor beräknas insatsen kosta.

Ingen delad infart

Många aktörer har varit med i planeringen: klubbarna, blåljusmyndigheterna, kultur- och föreningsnämnden och inte minst Trafikverket.

Trafikverket har sagt nej till att skapa en ny infart för att kunna dela in- och utfart. Norrleden är huvudled och infarterna skulle hamna för nära varandra.

– Inte ens om vi sänker hastigheten till 30 km/h så går det att få till två utfarter och jag tror inte 30 km är aktuellt på Norrleden, säger Martin Lindström på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kan stänga av

I stället har man löst problemet med köer på Norrleden genom att göra det möjligt att stänga av in till parkeringen under matcher och leda bilarna på en slinga in mot hallen.

Då kan försäljningen av parkeringsbiljetter ske längre in på området.

– I dag räcker det att två bilar kommer så blir det stopp. Nu ska i alla fall 20 bilar få plats, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Asfalt och bommar

Förslaget går i korthet ut på att bredda infarten, asfaltera nuvarande parkering och öppna upp för parkering på grusplanen intill. Dessutom ska gång- och cykelvägarna i området förbättras och bommar sättas upp på baksidan av Nobelhallen för att förhindra obehörig trafik.

När parkeringsplatserna målas upp på asfalten räknar man också med att fler bilar kommer att få plats på den nuvarande parkeringen.

Arbetet kan bli klart under 2017 om samhällsbyggnadsnämnden får tidigarelägga asfalteringen, den är redan budgeterad men till 2018.

– Det vore bra om vi fick asfaltspengarna 2017 så vi kan göra klart allt på en gång men det får vi se om vi får gehör för, säger Eriksson.

Kommunen ska också röja i skogen så att Nobelhallen syns bättre från Norrleden. Det arbetet har redan påbörjats.