2016-10-13 06:00

2016-10-13 06:00

Vill hindra fart och bilar

DEGERFORS

I ett medborgarförslag föreslås nu farthinder på norra delen av Banfallsvägen, på Bruket.

Sedan tidigare finns farthinder på den aktuella gatans södra del, men inte den norra vilket ofta resulterar i höga hastigheter, enligt förslagsställaren.

I samma förslag föreslås hinder som sätter stopp för de bilister som genar längs cykelvägen som går mellan Banfallsvägen och Götvägen.

Cykelvägen används av barn för att ta sig till och från skolan och det ryms inte en bil och gående samtidigt, konstaterar förslagsställaren som vill att hinder placeras där som sätter stopp för biltrafiken.

I ett medborgarförslag föreslås nu farthinder på norra delen av Banfallsvägen, på Bruket.

Sedan tidigare finns farthinder på den aktuella gatans södra del, men inte den norra vilket ofta resulterar i höga hastigheter, enligt förslagsställaren.

I samma förslag föreslås hinder som sätter stopp för de bilister som genar längs cykelvägen som går mellan Banfallsvägen och Götvägen.

Cykelvägen används av barn för att ta sig till och från skolan och det ryms inte en bil och gående samtidigt, konstaterar förslagsställaren som vill att hinder placeras där som sätter stopp för biltrafiken.