2016-10-13 14:16

2016-10-13 16:46

Regionens högsta politiker slutar

REGION ÖREBRO LÄN: Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) avgår som regionstyrelsens ordförande

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) lämnar sitt uppdrag som regionstyrelsens ordförande efter 12 år. Samtidigt meddelar ytterligare ett socialdemokratiskt regionråd, Jenny Steen, att hon lämnar regionledningen.

Marie-Louise Forsberg-Fransson har varit regionstyrelsens, och tidigare landstingsstyrelsens, ordförande i tolv år. Sammanlagt har hon varit heltidspolitiker i regionen och landstinget under 22 år.

– Jag började som fritidspolitiker i Nora 1982 så jag har varit i politiken på olika sätt i princip hela mitt liv, säger Forsberg-Fransson på en presskonferens.

Forsberg-Fransson är nöjd med sin tid som ordförande och pekar på att landstingets och regionens ekonomi som helhet gått i positiv riktning under de här åren. Lånen betalades av 2007 och sedan dess har alla satsningar betalats med egna medel.

Går åt rätt håll

De har även klarat av att vända de senaste årens underskott i verksamheten, menar hon.

– Det känns som det går åt rätt håll och då är det kanske dags att göra något annat i livet. Jag är ju mitt i livet och måste försöka göra andra roliga saker, säger hon.

Vad hon ska göra efter 31 januari 2017 är däremot inte klart.

– Jag har inget nytt jobb vad jag vet, svarar hon på en direkt fråga.

Imponerad

Med på presskonferensen var riksdagsledamoten Matilda Ernkrans (S) i rollen som ordförande för Socialdemokraternas partidistrikt i Örebro.

– Marie-Louise är en av de kvinnliga ledare som har burit partiets förtroende under lång tid. Jag är djupt imponerad över det engagemang hon alltid har visat för att ha en tillgänglig sjukvård med hög kvalitet över hela länet, säger Ernkrans.

Steen avgår också

Ernkrans meddelade att även Jenny Steen (S) lämnar sitt uppdrag som regionråd.

Jenny Steen från Hallsberg är i dag ordförande i regionens beredning för somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård och blev landstingsråd 2010. Steen deltog inte själv men meddelar skriftligt att hon aldrig haft för avsikt att vara politiker hela sitt yrkesliv.

Valberedning

På torsdagskvällen samlas partidistriktets valberedning och under fredag skickas en uppmaning till länets arbetarekommuner, Socialdemokraternas lokala organ, att nominera efterträdare.

Valberedningen ska vara klar till den 12 november då partiombud ska välja vilka två som ska bli nästa ordförande i regionstyrelsen och regionråd. De här ska sedan utses även av regionfullmäktige den 20 november.

Marie-Louise Forsberg-Fransson har varit regionstyrelsens, och tidigare landstingsstyrelsens, ordförande i tolv år. Sammanlagt har hon varit heltidspolitiker i regionen och landstinget under 22 år.

– Jag började som fritidspolitiker i Nora 1982 så jag har varit i politiken på olika sätt i princip hela mitt liv, säger Forsberg-Fransson på en presskonferens.

Forsberg-Fransson är nöjd med sin tid som ordförande och pekar på att landstingets och regionens ekonomi som helhet gått i positiv riktning under de här åren. Lånen betalades av 2007 och sedan dess har alla satsningar betalats med egna medel.

Går åt rätt håll

De har även klarat av att vända de senaste årens underskott i verksamheten, menar hon.

– Det känns som det går åt rätt håll och då är det kanske dags att göra något annat i livet. Jag är ju mitt i livet och måste försöka göra andra roliga saker, säger hon.

Vad hon ska göra efter 31 januari 2017 är däremot inte klart.

– Jag har inget nytt jobb vad jag vet, svarar hon på en direkt fråga.

Imponerad

Med på presskonferensen var riksdagsledamoten Matilda Ernkrans (S) i rollen som ordförande för Socialdemokraternas partidistrikt i Örebro.

– Marie-Louise är en av de kvinnliga ledare som har burit partiets förtroende under lång tid. Jag är djupt imponerad över det engagemang hon alltid har visat för att ha en tillgänglig sjukvård med hög kvalitet över hela länet, säger Ernkrans.

Steen avgår också

Ernkrans meddelade att även Jenny Steen (S) lämnar sitt uppdrag som regionråd.

Jenny Steen från Hallsberg är i dag ordförande i regionens beredning för somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård och blev landstingsråd 2010. Steen deltog inte själv men meddelar skriftligt att hon aldrig haft för avsikt att vara politiker hela sitt yrkesliv.

Valberedning

På torsdagskvällen samlas partidistriktets valberedning och under fredag skickas en uppmaning till länets arbetarekommuner, Socialdemokraternas lokala organ, att nominera efterträdare.

Valberedningen ska vara klar till den 12 november då partiombud ska välja vilka två som ska bli nästa ordförande i regionstyrelsen och regionråd. De här ska sedan utses även av regionfullmäktige den 20 november.