2016-10-13 06:00

2016-10-13 06:00

Öppet och delat torg

ALFRED NOBELS TORG: Ingen Glädje i slutgiltigt förslag på ombyggnad

Nu finns ett slutgiltigt förslag för ombyggnaden av Alfred Nobels Torg. Mycket av det som funnits med i tidigare förslag står fast men efter medborgardialogen i våras har några saker ändrats.

Det kom många reaktioner mot att flytta busshållplatsen vid torget och i det slutgiltiga förslaget har den flyttats tillbaka till nuvarande plats mitt emot hotellet. När cykelbanan flyttas till Bergsmansgatan blir gatan så smal att busshållplatsen i motsatt riktning måste flyttas och placeras även den vid hotellet.

Delad yta

Idén på en ”shared space” – delad yta mellan bilar, cyklar och gående – mellan hotellet och torget finns kvar men har i slutförslaget ändrats från stenläggning till färgglad asfalt.

Tanken är att gatan här ska få samma färg som cykelbanan längs Urbrinken och Katrinedalsvägen som markering för bilisterna.

Busshållplatserna kommer att finnas inom den delade ytan liksom några handikapp- och korttidsparkeringar.

Öppet torg

Det blir en helt öppen yta mitt på torget genom att aktivitetsytan för barn i tidigare förslag flyttas ut i kanten på den västra sidan och att skulpturen Glädje flyttas bort från torget. Var skulpturen ska stå är inte bestämt men konstnären Richard Brixell ska vara delaktig i en ny placering.

I förslaget blir torget öppet från busshållplatsen till den lilla scen som ska finnas i andra änden inramat av sittytor och grönska. Den öppna ytan kan användas till allt från konserter till torghandel.

En helt ny glasskiosk byggd av kommunen liksom enhetliga torgstånd är andra, mindre nyheter i förslaget.

Fortfarande 15 miljoner

Prislappen ligger kvar på 15 miljoner kronor fördelat på tre år. Samhällsbyggnadsnämnden är enig bakom förslaget.

Nu är det upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till kostnaden. Alternativen är att välja en långsammare takt på ombyggnaden eller ta bort några inslag i förslaget.

Förslaget att flytta entrén till biblioteket till torget lever vidare men hanteras som en egen fråga. Kommunen har en dialog med fastighetsägaren men för att veta om det över huvud taget är möjligt att flytta entrén måste både ekonomiska och byggnadstekniska frågetecken redas ut först.

Det kom många reaktioner mot att flytta busshållplatsen vid torget och i det slutgiltiga förslaget har den flyttats tillbaka till nuvarande plats mitt emot hotellet. När cykelbanan flyttas till Bergsmansgatan blir gatan så smal att busshållplatsen i motsatt riktning måste flyttas och placeras även den vid hotellet.

Delad yta

Idén på en ”shared space” – delad yta mellan bilar, cyklar och gående – mellan hotellet och torget finns kvar men har i slutförslaget ändrats från stenläggning till färgglad asfalt.

Tanken är att gatan här ska få samma färg som cykelbanan längs Urbrinken och Katrinedalsvägen som markering för bilisterna.

Busshållplatserna kommer att finnas inom den delade ytan liksom några handikapp- och korttidsparkeringar.

Öppet torg

Det blir en helt öppen yta mitt på torget genom att aktivitetsytan för barn i tidigare förslag flyttas ut i kanten på den västra sidan och att skulpturen Glädje flyttas bort från torget. Var skulpturen ska stå är inte bestämt men konstnären Richard Brixell ska vara delaktig i en ny placering.

I förslaget blir torget öppet från busshållplatsen till den lilla scen som ska finnas i andra änden inramat av sittytor och grönska. Den öppna ytan kan användas till allt från konserter till torghandel.

En helt ny glasskiosk byggd av kommunen liksom enhetliga torgstånd är andra, mindre nyheter i förslaget.

Fortfarande 15 miljoner

Prislappen ligger kvar på 15 miljoner kronor fördelat på tre år. Samhällsbyggnadsnämnden är enig bakom förslaget.

Nu är det upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till kostnaden. Alternativen är att välja en långsammare takt på ombyggnaden eller ta bort några inslag i förslaget.

Förslaget att flytta entrén till biblioteket till torget lever vidare men hanteras som en egen fråga. Kommunen har en dialog med fastighetsägaren men för att veta om det över huvud taget är möjligt att flytta entrén måste både ekonomiska och byggnadstekniska frågetecken redas ut först.