2016-10-13 21:45

2016-10-13 21:45

Karlskogakvinna är årets audionom

SJUKVÅRD: Nu kan Åsa Skagerstrand bli europeisk vinnare

En av hennes patienter skrev en fin motivering som valdes ut av juryn. Nu är Karlskogabördige Åsa Skagerstrand, som arbetar vid Universitetssjukhuset i Örebro utnämnd till årets audionom. Priset öppnar upp för att fler utnämnanden ute i världen senare i höst.

– Det är jätteroligt att en av mina patienter har skrivit en fin motivering om vad jag som vårdgivare har gjort bra. I motiveringen stod det att jag gör allt för att det ska bli bättre för patienten och att jag inte ger upp. Men framför allt är det ett tecken på att jag gjort något bra för min patient, säger Åsa Skagerstrand, audionom och doktorand vid audiologiskt forskningscentrum och adiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Kan bli årets i Europa

Nu kommer expertjuryn att jämföra de olika vinnarna från de europeiska länderna. Utgångspunkten är de motiveringar som de olika patienterna har skrivit. Den europeiska vinnaren kommer att utses vid den årliga tillställningen ”Evening of Excellence” som ingår i en internationell kongress.

Tävlingen avgörs i Tyskland den 19 till 21 oktober.

Till vardags arbetar Åsa med rehabilitering för personer med grav hörselnedsättning. Alltså de som hör riktigt dåligt.

– Jag hjälper till med hjälpmedel, men också med faktorer runt omkring så att deras hörsel ska fungera så bra som möjligt, berättar hon.

Vid det audiologiska forskningscentrum och kliniken i Örebro arbetar de med olika hörselapparater från olika märken. De kan programmeras med flera program beroende på hur dåligt man hör.

Enligt Åsa är ett av programmen adaptivt, vilket innebär att apparaten förändrar sig självt.

Hörapparaterna kan känna av sju olika ljudmiljöer, såsom trafik, musik, bullrig eller lugn miljö.

– Beroende på hör apparatens märke finns det ytterligare två till fem program. Det går att lägga till olika miljöer, som bio, kyrka, föreställningar och för klassrum. Helt enkelt känner den av ljudmiljön och arbetar därefter. Blir det för mycket ljud förstärker den på ett annat sätt för att bevara taluppfattningen.

Avancerad teknik

Varje patient vid kliniken får en behovsanalys och det sker hörselmätning av varje patient.

– Patienten kan sedan själv ställa om sin hörselapparat. Dagens hörselteknik är betydligt svårare än förr. Men vi har fantastiska ljudsystem och det gör att den med hörselnedsättning får hjälp i livets olika situationer.

– Det är jätteroligt att en av mina patienter har skrivit en fin motivering om vad jag som vårdgivare har gjort bra. I motiveringen stod det att jag gör allt för att det ska bli bättre för patienten och att jag inte ger upp. Men framför allt är det ett tecken på att jag gjort något bra för min patient, säger Åsa Skagerstrand, audionom och doktorand vid audiologiskt forskningscentrum och adiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Kan bli årets i Europa

Nu kommer expertjuryn att jämföra de olika vinnarna från de europeiska länderna. Utgångspunkten är de motiveringar som de olika patienterna har skrivit. Den europeiska vinnaren kommer att utses vid den årliga tillställningen ”Evening of Excellence” som ingår i en internationell kongress.

Tävlingen avgörs i Tyskland den 19 till 21 oktober.

Till vardags arbetar Åsa med rehabilitering för personer med grav hörselnedsättning. Alltså de som hör riktigt dåligt.

– Jag hjälper till med hjälpmedel, men också med faktorer runt omkring så att deras hörsel ska fungera så bra som möjligt, berättar hon.

Vid det audiologiska forskningscentrum och kliniken i Örebro arbetar de med olika hörselapparater från olika märken. De kan programmeras med flera program beroende på hur dåligt man hör.

Enligt Åsa är ett av programmen adaptivt, vilket innebär att apparaten förändrar sig självt.

Hörapparaterna kan känna av sju olika ljudmiljöer, såsom trafik, musik, bullrig eller lugn miljö.

– Beroende på hör apparatens märke finns det ytterligare två till fem program. Det går att lägga till olika miljöer, som bio, kyrka, föreställningar och för klassrum. Helt enkelt känner den av ljudmiljön och arbetar därefter. Blir det för mycket ljud förstärker den på ett annat sätt för att bevara taluppfattningen.

Avancerad teknik

Varje patient vid kliniken får en behovsanalys och det sker hörselmätning av varje patient.

– Patienten kan sedan själv ställa om sin hörselapparat. Dagens hörselteknik är betydligt svårare än förr. Men vi har fantastiska ljudsystem och det gör att den med hörselnedsättning får hjälp i livets olika situationer.

  • Christoffer Tuulik