2016-10-13 18:00

2016-10-13 18:00

"Karlskoga måste ingå i satsningen på Nobel"

BJÖRKBORN/STOCKHOLM: Ny alliansmotion till riksdagen: "staten måste ta sitt ansvar, Karlskoga måste ingå i nobelsatsningen"

Nobelmuseet på Björkborn överlever tack vare ideella krafter. Sedan Nobelstiftelsen slutade ge dem bidrag, får de allt svårare att förvalta Alfred Nobels minne. 20 mil österut – i Stockholm – sätts i stället spaden i marken för ett nytt Nobelcenter med 30 miljoner kronor i statsbidrag per år.

Nu har länets riksdagsledamöter inom den borgerliga alliansen gått ihop och skrivit en motion om att museet på Björkborn bör omfattas av de statliga satsningarna.

– Det är pinsamt och ohållbart om Björkborn inte får ta del av den nationella satsningen. Det var ju Karlskoga som var Alfreds Nobels hem.

– De är bärare av Nobels arv och har en stor del i uppkomsten av nobelpriset, säger Lars-Axel Nordell (KD) som tillsammans med Elisabeth Svantesson (M), Christina Örnebjär (L) och Solveig Zander (C) skrivit under motionen till riksdagen.

Nytt läge i debatten

Nordell menar att delar av det statliga guldregn, som just nu faller över det nya nobelcentret med nytt museum i Stockholm, borde kunna komma även Björkborn till del.

– Det är inte försvarbart att göra så här. Staten måste ta sitt ansvar. Jag tror inte de har tänkt så långt, utan de tänker nog bara på storstäderna, fortsätter han och menar att det är en länspolitisk fråga som han hoppas få gehör i riksdagen.

– Jag har skrivit tre motioner om det här tidigare. Men nu är det ett nytt läge. Jag är inte längre ensam och har fler partier bakom mig. Nu gäller det att få ner motståndaren på ryggen. Det ska bli intressant att se vad kulturdepartementet säger, fortsätter Nordell (KD).

Stark kritisk

Hans Johansson som är museichef vid Nobelmuseet i Karlskoga är också starkt kritisk till att man inte får ta del av de statliga pengarna. Han menar att Björkborn också har nationell status och att de visar grunden och historien kring Alfred Nobel.

– Vi får drygt 300 000 kronor per år av Region Örebro län. Pengar som slussas över till oss via Länsmuseet. Det skall jämföras med Nobelmuseet i Stockholm som får drygt 10 miljoner kronor per från staten.

Bidrag för att överleva

Karlskogamuseet har de senaste åren fått allt mindre resurser. Efter att Nobelstiftelsen slutade betala ut bidrag till dem får de allt svårare att sköta sitt uppdrag. För att kunna utvecklas behöver man ökade statliga bidrag.

– Om vi inte får bidrag finns det risk för att vi för kommer att förbli ett litet museum. I Stockholm har museet funnits i tio år, vi har funnits sedan 1980-talet. Här behöver vi ett präktigt ekonomiskt tillskott för att ens överleva, fortsätter Johansson som tror orsaken till de uteblivna bidragen handlar om okunskap och att nobelpriset är mer uppmärksammat än historien kring Alfred Nobel.

Johansson är positiv till den nya motionen och hoppas att den får kulturdepartementet att tänka till.

Har du någon hälsning till dem?

– Sverige behöver två museer om Sveriges internationellt sett starkaste och mest positiva varumärke Alfred Nobel. Det är det internationellt sett för tankarna till fred, forskning och framsteg, säger Hans Johansson.

S-kvinna positiv

Siv Björck Kjellgren (S), som är kultur- och föreningsnämndens ordförande i Karlskoga och vice ordförande för Alfred Nobels Björkborn, vågar inte sia om framtiden. Men hon välkomnar den nya motionen.

– Det vore positivt om vi fick ta en bit av kakan vi med. Det är alltid bra med samarbeten. Men jag kan såklart inte uttala mig om utgången, för jag vet inte.

Solveig Zander (C) som är en av de fyra riksdagsledamöter som skrivit under motionen är inte från Örebro län.

Nu har länets riksdagsledamöter inom den borgerliga alliansen gått ihop och skrivit en motion om att museet på Björkborn bör omfattas av de statliga satsningarna.

– Det är pinsamt och ohållbart om Björkborn inte får ta del av den nationella satsningen. Det var ju Karlskoga som var Alfreds Nobels hem.

– De är bärare av Nobels arv och har en stor del i uppkomsten av nobelpriset, säger Lars-Axel Nordell (KD) som tillsammans med Elisabeth Svantesson (M), Christina Örnebjär (L) och Solveig Zander (C) skrivit under motionen till riksdagen.

Nytt läge i debatten

Nordell menar att delar av det statliga guldregn, som just nu faller över det nya nobelcentret med nytt museum i Stockholm, borde kunna komma även Björkborn till del.

– Det är inte försvarbart att göra så här. Staten måste ta sitt ansvar. Jag tror inte de har tänkt så långt, utan de tänker nog bara på storstäderna, fortsätter han och menar att det är en länspolitisk fråga som han hoppas få gehör i riksdagen.

– Jag har skrivit tre motioner om det här tidigare. Men nu är det ett nytt läge. Jag är inte längre ensam och har fler partier bakom mig. Nu gäller det att få ner motståndaren på ryggen. Det ska bli intressant att se vad kulturdepartementet säger, fortsätter Nordell (KD).

Stark kritisk

Hans Johansson som är museichef vid Nobelmuseet i Karlskoga är också starkt kritisk till att man inte får ta del av de statliga pengarna. Han menar att Björkborn också har nationell status och att de visar grunden och historien kring Alfred Nobel.

– Vi får drygt 300 000 kronor per år av Region Örebro län. Pengar som slussas över till oss via Länsmuseet. Det skall jämföras med Nobelmuseet i Stockholm som får drygt 10 miljoner kronor per från staten.

Bidrag för att överleva

Karlskogamuseet har de senaste åren fått allt mindre resurser. Efter att Nobelstiftelsen slutade betala ut bidrag till dem får de allt svårare att sköta sitt uppdrag. För att kunna utvecklas behöver man ökade statliga bidrag.

– Om vi inte får bidrag finns det risk för att vi för kommer att förbli ett litet museum. I Stockholm har museet funnits i tio år, vi har funnits sedan 1980-talet. Här behöver vi ett präktigt ekonomiskt tillskott för att ens överleva, fortsätter Johansson som tror orsaken till de uteblivna bidragen handlar om okunskap och att nobelpriset är mer uppmärksammat än historien kring Alfred Nobel.

Johansson är positiv till den nya motionen och hoppas att den får kulturdepartementet att tänka till.

Har du någon hälsning till dem?

– Sverige behöver två museer om Sveriges internationellt sett starkaste och mest positiva varumärke Alfred Nobel. Det är det internationellt sett för tankarna till fred, forskning och framsteg, säger Hans Johansson.

S-kvinna positiv

Siv Björck Kjellgren (S), som är kultur- och föreningsnämndens ordförande i Karlskoga och vice ordförande för Alfred Nobels Björkborn, vågar inte sia om framtiden. Men hon välkomnar den nya motionen.

– Det vore positivt om vi fick ta en bit av kakan vi med. Det är alltid bra med samarbeten. Men jag kan såklart inte uttala mig om utgången, för jag vet inte.

Solveig Zander (C) som är en av de fyra riksdagsledamöter som skrivit under motionen är inte från Örebro län.

  • Christoffer Tuulik