2016-10-13 21:45

2016-10-13 21:45

30 år av glädje och kämparglöd

BERGET: Kulturcentrum Berget jubilerar och ser ljust på framtiden

De befinner sig i en spännande tid. Under de senaste två åren har aktiviteterna och besökarna flödat och de gamla byggnaderna har renoverats för att kunna bevaras. Kulturcentrum Berget fyller 30 år i dagarna och föreningen beskriver det som en pånyttfödelse.

De kan se tillbaka på tre årtionden av god underhållning och att vara en av Degerfors få samlingspunkter.

– De senaste åren har varit roligast, under de år jag varit med. Det har hänt massor i sedan vår nya ordförande Gittan Pettersson kom med. Vi har hittat en bra arrendator till caféet och flera av lokalerna är uthyrda. Dessutom har vi kommit i gång med uthyrning av vedboa, för privata fester och bröllop. De pengarna behöver vi för att kunna satsa på aktiviteterna, säger Christina Lindberg, sekreterare som varit aktiv i Berget sedan 15 år tillbaka.

Även om föreningen bildades 1986, har området en längre historia. I närmare 150 år har Berget varit hemvist för de människor som utgjort arbetskraften i järnverket från 1870, under Sveriges industriella revolution och framåt.

När Degerfors järnverk på 1980-talet ingick i Uddeholmskoncernen såg de vid den tiden de gamla byggnaderna som en ekonomisk belastning. Ett stort område med byggnader revs. Men året innan något rivningsbeslut hade fattats, 1985, tog kommunen kontakt med järnverkets ansvariga. De gjorde upp och de övertog ett gäng historiskt värdefulla fastigheter, vilket räddade området till eftervärlden.

Som en röd tråd genom verksamhetens 30 år är ekonomin. Sedan starten har de fört en kamp för att få ihop det. I dagsläget behöver de mer resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag och bevara de historiska byggnaderna. Berget skulle inte överleva utan ideella krafter och hoppas få mer ekonomiskt bidrag av kommunen i framtiden.

– Vi får mycket beröm från våra besökare och har över 800 medlemmar i föreningen. Så engagemang finns det, däremot har vi svårt att locka yngre, säger ledamoten Gullan Edvardsson.

De ser ljust på framtiden. Djurhagen och de historiskt värdefulla husen är upprustade.

– I vinter ska vi ägna oss åt utveckling. Vi behöver hitta nya sätt att ny ut, till yngre och till invånarna i grannkommunerna. I somras hade vi 20 musikuppträdanden och en fantastisk säsong. Ska vi fortsätta i den takten i framtiden måste vi följa med i tiden, fortsätter Christina.

De kan se tillbaka på tre årtionden av god underhållning och att vara en av Degerfors få samlingspunkter.

– De senaste åren har varit roligast, under de år jag varit med. Det har hänt massor i sedan vår nya ordförande Gittan Pettersson kom med. Vi har hittat en bra arrendator till caféet och flera av lokalerna är uthyrda. Dessutom har vi kommit i gång med uthyrning av vedboa, för privata fester och bröllop. De pengarna behöver vi för att kunna satsa på aktiviteterna, säger Christina Lindberg, sekreterare som varit aktiv i Berget sedan 15 år tillbaka.

Även om föreningen bildades 1986, har området en längre historia. I närmare 150 år har Berget varit hemvist för de människor som utgjort arbetskraften i järnverket från 1870, under Sveriges industriella revolution och framåt.

När Degerfors järnverk på 1980-talet ingick i Uddeholmskoncernen såg de vid den tiden de gamla byggnaderna som en ekonomisk belastning. Ett stort område med byggnader revs. Men året innan något rivningsbeslut hade fattats, 1985, tog kommunen kontakt med järnverkets ansvariga. De gjorde upp och de övertog ett gäng historiskt värdefulla fastigheter, vilket räddade området till eftervärlden.

Som en röd tråd genom verksamhetens 30 år är ekonomin. Sedan starten har de fört en kamp för att få ihop det. I dagsläget behöver de mer resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag och bevara de historiska byggnaderna. Berget skulle inte överleva utan ideella krafter och hoppas få mer ekonomiskt bidrag av kommunen i framtiden.

– Vi får mycket beröm från våra besökare och har över 800 medlemmar i föreningen. Så engagemang finns det, däremot har vi svårt att locka yngre, säger ledamoten Gullan Edvardsson.

De ser ljust på framtiden. Djurhagen och de historiskt värdefulla husen är upprustade.

– I vinter ska vi ägna oss åt utveckling. Vi behöver hitta nya sätt att ny ut, till yngre och till invånarna i grannkommunerna. I somras hade vi 20 musikuppträdanden och en fantastisk säsong. Ska vi fortsätta i den takten i framtiden måste vi följa med i tiden, fortsätter Christina.

  • Christoffer Tuulik