2016-10-12 06:00

2016-10-12 06:00

Vill ha retroaktivt för 15-timmarsbarn

KARLSKOGA: Fristående förskola överklagade kommunens ersättning till förvaltningsrätten

Lonnhyttans och Granbergsdals skola har tagit en tvist om bidrag från Karlskoga kommun till Förvaltningsrätten i Karlstad. Beloppet som parterna inte är överens om är 364 594 kronor i retroaktivt bidrag för så kallade 15-timmarsbarn i förskolan.

I maj 2016 fattade barn- och utbildningsförvaltningen ett beslut om retroaktivt bidrag på 133 868 kronor till Lonnhyttans ekonomiska förening för så kallade 15-timmarsbarn för höstterminen 2013 och hela 2014.

Det överklagade föreningen i juni 2016 där man i stället vill ha retroaktivt bidrag redan från 2011 till en summa på 498 462 kronor. Skriftväxlingen via förvaltningsrätten har fortsatt under hösten.

Från halvt till helt

Tvisten handlar i grunden om när Karlskoga kommun införde det som kallas ”ett barn - en plats” i kommunens egna förskolor. Tidigare fick de fristående förskolorna i Karlskoga halvt bidrag för barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga och som har rätt till 15 timmars förskola i veckan.

Från 2015 ändrades det till fullt bidrag även för 15-timmarsbarnen.

Föräldraägda Lonnhyttans ekonomiska förening som driver förskola, skola och fritidshem i Lonnhyttan och Granbergsdal fick efter diskussion med kommunen under hösten 2015 bidraget höjd för 15-timmarsbarnen . Föreningen fick även, liksom de andra fristående förskolorna i kommunen, retroaktiv ersättning för hela året.

Årsredovisning

Lonnhyttans ekonomiska förening anser att de har rätt till retroaktiv ersättning längre tillbaka i tiden.

Enligt föreningens överklagan till förvaltningsrätten fattade kommunen beslut om att införa principen om ”ett barn - en plats” redan under 2010 samt att de har rätt till helt bidrag för 15-timmarsbarnen redan från 2011.

Till stöd för den tolkningen hänvisar föreningen till kommunens årsredovisning för 2011 och till ett protokoll i barn- och utbildningsnämnden från 2012. I båda handlingarna framgår det att principen om ”ett barn - en plats” har införts i Karlskoga.

I februari 2016 ska barn- och utbildningsförvaltningen ha kommit med ett erbjudande om ytterligare 33 000 kronor i retroaktivt bidrag som föreningen inte accepterade.

Senare under våren höjdes erbjudandet och skulle gälla retroaktivt från höstterminen 2013 men det accepterades inte heller av Lonnhyttans ekonomiska förening.

Bara en inriktning

Barn- och utbildningsförvaltningen bestrider Lonnhyttans yrkande till förvaltningsrätten och hävdar i ett yttrande att det är fel både i Karlskoga kommuns årsredovisning för 2011 och i protokollet från barn - och utbildningsnämnden 2012.

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att barn- och utbildningsnämnden aldrig fattade något beslut att införa principen om ”ett barn - en plats” 2011 på grund av platsbristen i kommunens förskolor.

I stället beskrivs ”ett barn - en plats” som en inriktning eller önskemål.

Båda parterna har avböjt att kommentera tvisten under tiden som den juridiska prövningen pågår.

Kommunernas bidrag till fristående skolor och förskolor ska motsvara de resurser som kommuner tilldelar motsvarande verksamhet i egen regi.

I maj 2016 fattade barn- och utbildningsförvaltningen ett beslut om retroaktivt bidrag på 133 868 kronor till Lonnhyttans ekonomiska förening för så kallade 15-timmarsbarn för höstterminen 2013 och hela 2014.

Det överklagade föreningen i juni 2016 där man i stället vill ha retroaktivt bidrag redan från 2011 till en summa på 498 462 kronor. Skriftväxlingen via förvaltningsrätten har fortsatt under hösten.

Från halvt till helt

Tvisten handlar i grunden om när Karlskoga kommun införde det som kallas ”ett barn - en plats” i kommunens egna förskolor. Tidigare fick de fristående förskolorna i Karlskoga halvt bidrag för barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga och som har rätt till 15 timmars förskola i veckan.

Från 2015 ändrades det till fullt bidrag även för 15-timmarsbarnen.

Föräldraägda Lonnhyttans ekonomiska förening som driver förskola, skola och fritidshem i Lonnhyttan och Granbergsdal fick efter diskussion med kommunen under hösten 2015 bidraget höjd för 15-timmarsbarnen . Föreningen fick även, liksom de andra fristående förskolorna i kommunen, retroaktiv ersättning för hela året.

Årsredovisning

Lonnhyttans ekonomiska förening anser att de har rätt till retroaktiv ersättning längre tillbaka i tiden.

Enligt föreningens överklagan till förvaltningsrätten fattade kommunen beslut om att införa principen om ”ett barn - en plats” redan under 2010 samt att de har rätt till helt bidrag för 15-timmarsbarnen redan från 2011.

Till stöd för den tolkningen hänvisar föreningen till kommunens årsredovisning för 2011 och till ett protokoll i barn- och utbildningsnämnden från 2012. I båda handlingarna framgår det att principen om ”ett barn - en plats” har införts i Karlskoga.

I februari 2016 ska barn- och utbildningsförvaltningen ha kommit med ett erbjudande om ytterligare 33 000 kronor i retroaktivt bidrag som föreningen inte accepterade.

Senare under våren höjdes erbjudandet och skulle gälla retroaktivt från höstterminen 2013 men det accepterades inte heller av Lonnhyttans ekonomiska förening.

Bara en inriktning

Barn- och utbildningsförvaltningen bestrider Lonnhyttans yrkande till förvaltningsrätten och hävdar i ett yttrande att det är fel både i Karlskoga kommuns årsredovisning för 2011 och i protokollet från barn - och utbildningsnämnden 2012.

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att barn- och utbildningsnämnden aldrig fattade något beslut att införa principen om ”ett barn - en plats” 2011 på grund av platsbristen i kommunens förskolor.

I stället beskrivs ”ett barn - en plats” som en inriktning eller önskemål.

Båda parterna har avböjt att kommentera tvisten under tiden som den juridiska prövningen pågår.

Kommunernas bidrag till fristående skolor och förskolor ska motsvara de resurser som kommuner tilldelar motsvarande verksamhet i egen regi.