2016-10-12 06:00

2016-10-12 06:00

Vi gör jämlikt – vi gör skillnad!

CECILIA LJUNG, FOLKHÄLSOSTRATEG KARLSKOGA DEGEFORS KOMMUNER

Född på 70-talet som jag är har jag som många andra haft Carola som idol... Just nu har jag den här slingan i huvudet.

När löven faller av och kvar är vi

Ett litet frö får dö och bli till liv...

Det går inte att förneka längre - nu får även jag accepterat att det är höst. Naturen sprakar i olika nyanser från livfullt rött till nedbrutet brunt och det är en stor variation mellan de olika träslagen hur kraftfulla de blir under hösten. Det är samma med oss människor. Vi har olika kapacitet och förutsättningar och klarar livet på lite olika sätt. Vi har olika känsla av sammanhang.

Vad är det då som gör att några klarar påfrestningar bättre än andra? Känslan av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet av livet är det som gör skillnad säger Aaron Antonowsky. Alltså hur vi tar det - inte hur vi har det. Det är en viktig grund i folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors.

Genom ett arbete som kallas Gör jämlikt - gör skillnad har kommunerna tittat på hur vi har det och hur vi tar det. Genom enkäter där några av våra invånare svarat, där går det att se många saker. Det blir som att titta på Karlskoga och Degerfors genom små titthål... och på så sätt framträder en bild, med lika stor variation som höstträdens färger. Många mår bra, har en höjd blick och är stolta med båda fötterna på jorden, klarar skolan och skaffar arbete och har vänner och familj. Vi har bra förutsättningar till ett gott och rikt liv i både Karlskoga och Degerfors. Andra mår sämre, trots goda förutsättningar finns det barn, unga och vuxna som lever i en långt ifrån färgsprakande tillvaro. Om inget görs påverkar det livet varje dag, men även för kommande generationer. Det som är viktigast just nu är kommunens uppdrag att minska uppförsbacken i livet för de människor som behöver. Genom att se behoven och göra fortsatta åtgärder för att göra jämlikt och göra skillnad.

Det handlar om små förändringar i vardagen, på många platser, arenor och möten. Det handlar om att skapa trivsel och se möjligheter oavsett vilket situation man står inför. Känslan av HANTERBARHET! Vi gör jämlikt – vi gör skillnad! Vi innebär alla som lever och finns i Karlskoga och Degerfors. Det är allas möjlighet likväl som ansvar, ett steg i taget. Det går att uppnå jämlikhet i hälsa! Det är rätt att göra det och rätt tid är nu.

Född på 70-talet som jag är har jag som många andra haft Carola som idol... Just nu har jag den här slingan i huvudet.

När löven faller av och kvar är vi

Ett litet frö får dö och bli till liv...

Det går inte att förneka längre - nu får även jag accepterat att det är höst. Naturen sprakar i olika nyanser från livfullt rött till nedbrutet brunt och det är en stor variation mellan de olika träslagen hur kraftfulla de blir under hösten. Det är samma med oss människor. Vi har olika kapacitet och förutsättningar och klarar livet på lite olika sätt. Vi har olika känsla av sammanhang.

Vad är det då som gör att några klarar påfrestningar bättre än andra? Känslan av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet av livet är det som gör skillnad säger Aaron Antonowsky. Alltså hur vi tar det - inte hur vi har det. Det är en viktig grund i folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors.

Genom ett arbete som kallas Gör jämlikt - gör skillnad har kommunerna tittat på hur vi har det och hur vi tar det. Genom enkäter där några av våra invånare svarat, där går det att se många saker. Det blir som att titta på Karlskoga och Degerfors genom små titthål... och på så sätt framträder en bild, med lika stor variation som höstträdens färger. Många mår bra, har en höjd blick och är stolta med båda fötterna på jorden, klarar skolan och skaffar arbete och har vänner och familj. Vi har bra förutsättningar till ett gott och rikt liv i både Karlskoga och Degerfors. Andra mår sämre, trots goda förutsättningar finns det barn, unga och vuxna som lever i en långt ifrån färgsprakande tillvaro. Om inget görs påverkar det livet varje dag, men även för kommande generationer. Det som är viktigast just nu är kommunens uppdrag att minska uppförsbacken i livet för de människor som behöver. Genom att se behoven och göra fortsatta åtgärder för att göra jämlikt och göra skillnad.

Det handlar om små förändringar i vardagen, på många platser, arenor och möten. Det handlar om att skapa trivsel och se möjligheter oavsett vilket situation man står inför. Känslan av HANTERBARHET! Vi gör jämlikt – vi gör skillnad! Vi innebär alla som lever och finns i Karlskoga och Degerfors. Det är allas möjlighet likväl som ansvar, ett steg i taget. Det går att uppnå jämlikhet i hälsa! Det är rätt att göra det och rätt tid är nu.