2016-10-11 13:43

2016-10-11 13:44

Tryggare och trivsammare Karlskoga

KARLSKOGA: Tar ned sex träd i Tingshusparken

Sex träd ska eller har tagits ned kring Bredablick och Tingshusparken. Fem av träden stod i anslutning till Bredablick medan de sjätte var en stor björk nere i Tingshusparken.

Det var meningen att träden skulle tas ned under måndagen men entreprenören fick problem med strömförsörjningen till sin kranbil och fick vänta till tisdagen innan nedsågningen kunde ta fart. I änden på kranarmen sitter en kloförsedd såg och med hjälp av den kapade föraren träden i ungefär två meter långa bitar.

Tomas Öhrn, handläggare på förvaltningsstaben, berättar att några träd var sjuka men att nedtagningen också ska ses som ett inslag i arbetet med att göra Karlskoga tryggare och säkrare.

Camilla Eriksson och Niklas Hörman fanns på plats under måndagen för att hjälpa till med avspärrningen. Båda är säsongsanställda och har fått säsongen förlängd eftersom de ska ta sig an ett projekt i Ekmansdalen.

– Ekmansdalen ska öppnas upp, buskar klippas ur och perennrabatter anläggas, säger Camilla Eriksson och konstaterar att även terrängen från Tingshusparken upp mot Badstugatan ansats av samma anledning. Ett tryggare och trivsammare Karlskoga.

Det var meningen att träden skulle tas ned under måndagen men entreprenören fick problem med strömförsörjningen till sin kranbil och fick vänta till tisdagen innan nedsågningen kunde ta fart. I änden på kranarmen sitter en kloförsedd såg och med hjälp av den kapade föraren träden i ungefär två meter långa bitar.

Tomas Öhrn, handläggare på förvaltningsstaben, berättar att några träd var sjuka men att nedtagningen också ska ses som ett inslag i arbetet med att göra Karlskoga tryggare och säkrare.

Camilla Eriksson och Niklas Hörman fanns på plats under måndagen för att hjälpa till med avspärrningen. Båda är säsongsanställda och har fått säsongen förlängd eftersom de ska ta sig an ett projekt i Ekmansdalen.

– Ekmansdalen ska öppnas upp, buskar klippas ur och perennrabatter anläggas, säger Camilla Eriksson och konstaterar att även terrängen från Tingshusparken upp mot Badstugatan ansats av samma anledning. Ett tryggare och trivsammare Karlskoga.