2016-10-11 13:48

2016-10-11 13:48

Mer betalt för försenad buss

KOLLEKTIVTRAFIK

Länstrafiken i Örebro län höjer maxbeloppet för ersättning till bussresenärer vid förseningar från 400 till 1 100 kronor.

Ersättningen byter samtidigt namn från resegaranti till förseningsersättning. Den som tar taxi eller egen bil när bussen är försenad eller inställd kan ha rätt till ersättningen. Förändringen kommer efter en lagändring tidigare i år.

– Vi är generösare än lagen fastslår när det gäller de andra villkoren i förseningsersättningen. Vi betalar till exempel tillbaka hela kostnaden för enkelbiljetten om resan är mer än 20 min försenad. Därför har vi valt att inte ändra på några av våra andra villkor, säger Länstrafikens trafik- och marknadschef Thony Lundberg i ett pressmeddelande.

För den som åker med Länstrafikens biljett på tåg gäller respektive tågoperatörs villkor för förseningsersättning även om man ska begära ersättningen genom Länstrafiken.

Ersättningen byter samtidigt namn från resegaranti till förseningsersättning. Den som tar taxi eller egen bil när bussen är försenad eller inställd kan ha rätt till ersättningen. Förändringen kommer efter en lagändring tidigare i år.

– Vi är generösare än lagen fastslår när det gäller de andra villkoren i förseningsersättningen. Vi betalar till exempel tillbaka hela kostnaden för enkelbiljetten om resan är mer än 20 min försenad. Därför har vi valt att inte ändra på några av våra andra villkor, säger Länstrafikens trafik- och marknadschef Thony Lundberg i ett pressmeddelande.

För den som åker med Länstrafikens biljett på tåg gäller respektive tågoperatörs villkor för förseningsersättning även om man ska begära ersättningen genom Länstrafiken.