2016-10-11 13:26

2016-10-11 13:26

Gymnasieutbildning ger jobb

ARBETSMARKNAD: Ungdomsarbetslösheten minskar i Örebro län

Septemberstatistiken från Arbetsförmedlingen visar att ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i Örebro län. Statistiken visar också att åtta av tio av de ungdomar som fick jobb i september hade en gymnasieutbildning

Drygt hälften av de ungdomar i länet som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en gymnasieutbildning.

– Det visar att det är svårare att komma ut i arbete utan en gymnasieutbildning, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju i ett pressmeddelande.

I september 2016 var 13 procent av arbetskraften i åldern 18 till 24 år arbetslösa, 2 150 ungdomar. Det är högre än arbetslösheten för ungdomar i hela landet som är 11 procent.

God konjunktur

Samtidigt är det 515 färre än samma månad förra året och ungdomsarbetslösheten minskar mer i Örebro län än i Sverige som helhet.

Det är också färre i åldern 18 till 24 år som skriver in sig som arbetslösa

– Arbetslösheten minskar i sin helhet tack vare den goda konjunkturen och det syns särskilt bland gruppen ungdomar. Utmaningen är den stora andelen ungdomar som står längre från arbetsmarknaden. Dessa behöver generellt mer aktiva insatser för att komma ut i arbete, fortsätter Harju.

Drygt hälften av de ungdomar i länet som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en gymnasieutbildning.

– Det visar att det är svårare att komma ut i arbete utan en gymnasieutbildning, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju i ett pressmeddelande.

I september 2016 var 13 procent av arbetskraften i åldern 18 till 24 år arbetslösa, 2 150 ungdomar. Det är högre än arbetslösheten för ungdomar i hela landet som är 11 procent.

God konjunktur

Samtidigt är det 515 färre än samma månad förra året och ungdomsarbetslösheten minskar mer i Örebro län än i Sverige som helhet.

Det är också färre i åldern 18 till 24 år som skriver in sig som arbetslösa

– Arbetslösheten minskar i sin helhet tack vare den goda konjunkturen och det syns särskilt bland gruppen ungdomar. Utmaningen är den stora andelen ungdomar som står längre från arbetsmarknaden. Dessa behöver generellt mer aktiva insatser för att komma ut i arbete, fortsätter Harju.

Örebro län 16-64 år

7,9 % arbetslösa (8,3)

10 804 arbetslösa (11 491)

1 497 personer fick arbete (1 472)

873 nya arbetslösa (928)

2 644 nya lediga platser (1 985)

94 varslades (56)

(September 2016, september 2015 inom parantes)