2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Vill ha mer av både kommunen och kyrkorna

Nära 300 000 kronor får Hela människan från de lokala församlingarna varje år. Föreningen har redan fått mer pengar i år men om anslaget kan ökas i framtiden återstår att se.

Hela människan är en ideell organisation med landets olika kyrkor som huvudmän, varav Svenska kyrkan är den största. Verksamheten i Karlskoga och Degerfors stöttas av de lokala församlingarna som årligen ger ett anslag på cirka 300 000 kronor.

Inge Andersson tillhör Pingstförsamlingen och är styrelseordförande för Hela människan Karlskoga-Degerfors.

– Det är kyrkorna som är våra huvudmän och vi jobbar på deras uppdrag. Sen så utför vi också arbete för kommunerna vilket härbärget är en del i.

Styrelsen har även vänt sig till kyrkorna och bett om ökade bidrag för att kunna reda upp den rådande ekonomiska situationen.

– Några har sagt nej och några har inte svarat än. Så vi får se om vi får en ökning.

Den rådande uppfattningen verkar dock vara att det är kommunens ansvar att ta hand om både härbärget och den dagliga verksamheten.

– Men jag tycker också att kyrkan borde göra mer. Det är ju kyrkans budskap, att vi ska ta hand om de som är utsatta och behöver vår hjälp, säger Inge Andersson.

Svenska kyrkans församling i Karlskoga har redan gett extra medel till Hela människan. Om anslaget ska ökas framöver återstår att se.

– Med tanke på den ekonomiska situationen så sköt vi till mer pengar. Men det prövas varje år och är en fråga för kyrkopolitikerna, säger Kenneth Birath, församlingens projektledare för kyrkan i samhället samt styrelseledamot inom Hela människan.

Han ser att det i dag råder ett hårdare klimat för människor och att utanförskapet ökar, framför allt bland unga personer som lider av psykisk ohälsa. Vidare menar Kenneth Birath att den typiska bilden av alkoholister på en parkbänk är något missvisande, att den gruppen finns och behöver hjälp men att problemet är mycket större än så.

– Jag tycker att kommunen borde ge betydligt mer. Det skulle kosta mycket mer om de skulle sköta den här verksamheten själva. Det behövs mycket resurser, både volontärer och professionell personal med rätt kompetens.

Hela människan är en ideell organisation med landets olika kyrkor som huvudmän, varav Svenska kyrkan är den största. Verksamheten i Karlskoga och Degerfors stöttas av de lokala församlingarna som årligen ger ett anslag på cirka 300 000 kronor.

Inge Andersson tillhör Pingstförsamlingen och är styrelseordförande för Hela människan Karlskoga-Degerfors.

– Det är kyrkorna som är våra huvudmän och vi jobbar på deras uppdrag. Sen så utför vi också arbete för kommunerna vilket härbärget är en del i.

Styrelsen har även vänt sig till kyrkorna och bett om ökade bidrag för att kunna reda upp den rådande ekonomiska situationen.

– Några har sagt nej och några har inte svarat än. Så vi får se om vi får en ökning.

Den rådande uppfattningen verkar dock vara att det är kommunens ansvar att ta hand om både härbärget och den dagliga verksamheten.

– Men jag tycker också att kyrkan borde göra mer. Det är ju kyrkans budskap, att vi ska ta hand om de som är utsatta och behöver vår hjälp, säger Inge Andersson.

Svenska kyrkans församling i Karlskoga har redan gett extra medel till Hela människan. Om anslaget ska ökas framöver återstår att se.

– Med tanke på den ekonomiska situationen så sköt vi till mer pengar. Men det prövas varje år och är en fråga för kyrkopolitikerna, säger Kenneth Birath, församlingens projektledare för kyrkan i samhället samt styrelseledamot inom Hela människan.

Han ser att det i dag råder ett hårdare klimat för människor och att utanförskapet ökar, framför allt bland unga personer som lider av psykisk ohälsa. Vidare menar Kenneth Birath att den typiska bilden av alkoholister på en parkbänk är något missvisande, att den gruppen finns och behöver hjälp men att problemet är mycket större än så.

– Jag tycker att kommunen borde ge betydligt mer. Det skulle kosta mycket mer om de skulle sköta den här verksamheten själva. Det behövs mycket resurser, både volontärer och professionell personal med rätt kompetens.