2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Inga pengar till ökat bidrag

Verksamheten är viktig men några extra pengar att ge i bidrag finns inte. Det blev svaret hos både socialnämnden och kultur- och föreningsnämnden.

Föreningen Hela människan vände sig till socialnämnden med en ansökan om dels ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor, dels om en höjning av bidraget för härbärgesverksamheten med 150 000 kronor, då det nuvarande bidraget på 400 000 kronor om året anses vara otillräckligt.

Hos socialnämnden blev dock svaret nej. Eftersom budgeten för detta och kommande år redan är lagd så ser inte nämnden att det finns pengar för några utökade bidrag. Vidare anses det, enligt tjänsteskrivelsen, inte heller att det är socialens ansvar att stötta en förening som haft en bristande ekonomisk kontroll.

– Vi tycker att det de gör är värdefullt, det vill jag verkligen betona. Härbärgesverksamheten är mycket viktig och den vill vi fortsätta stötta. Men vi måste veta vart pengarna tar vägen, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Ser över avtalet

Nämnden avslog ansökan om verksamhetsbidraget och ansöker i sin tur om pengar till härbärget från kommunstyrelsen. Dessutom får socialförvaltningen i uppdrag att omförhandla härbärgesavtalet som är från 2005.

– Det har hänt mycket genom åren och avtalet har bara rullat på. Så det behöver ses över, säger Bennysson.

Föreningen har också vänt sig till kultur- och föreningsnämnden för att få hjälp med hyran. Efter att verksamheten flyttade till nya lokaler på Värmlandsvägen förra året ökade hyreskostnaden med 150 000 kronor.

Förutom ovan nämnda stöd från socialen får föreningen ett årligt bidrag på 215 000 kronor från kultur- och förening. Av dessa avser 150 000 bidrag till hyreskostnader och 65 000 kronor är föreningsbidrag. Föreningen vill nu ha ett hyresbidrag på 298 000 kronor i stället.

Men inte heller på kultur- och föreningsnämnden får föreningen igenom sin ansökan. Där konstateras att ökningen av hyreskostnaderna var känd, likaså det faktum att nämnden inte skulle kunna gå med in med högre bidrag. Föreningen har tecknat hyresavtalet själva, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, och anses ha eget ansvar för kostnaderna.

– Det är en väldigt viktig verksamhet. Klarar man inte den högre lokalkostnaden måste man fundera över om man ska säga upp någon del av lokalerna istället, säger kultur- och föreningsnämndens ordförande Siv Björck Kjellgren (S).

Föreningens ekonomi och nästa års bidrag ska diskuteras under en föreningsträff i november. När det gäller bidraget återstår att se om det kommer att betalas ut av kultur- och förening över huvud taget i framtiden.

– Förvaltningen får i uppdrag att se över den delen. Socialförvaltningen tycker att vi ska står för det och vi tycker att de ska stå för det. Så vi får se, säger Björck Kjellgren.

Föreningen Hela människan vände sig till socialnämnden med en ansökan om dels ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor, dels om en höjning av bidraget för härbärgesverksamheten med 150 000 kronor, då det nuvarande bidraget på 400 000 kronor om året anses vara otillräckligt.

Hos socialnämnden blev dock svaret nej. Eftersom budgeten för detta och kommande år redan är lagd så ser inte nämnden att det finns pengar för några utökade bidrag. Vidare anses det, enligt tjänsteskrivelsen, inte heller att det är socialens ansvar att stötta en förening som haft en bristande ekonomisk kontroll.

– Vi tycker att det de gör är värdefullt, det vill jag verkligen betona. Härbärgesverksamheten är mycket viktig och den vill vi fortsätta stötta. Men vi måste veta vart pengarna tar vägen, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Ser över avtalet

Nämnden avslog ansökan om verksamhetsbidraget och ansöker i sin tur om pengar till härbärget från kommunstyrelsen. Dessutom får socialförvaltningen i uppdrag att omförhandla härbärgesavtalet som är från 2005.

– Det har hänt mycket genom åren och avtalet har bara rullat på. Så det behöver ses över, säger Bennysson.

Föreningen har också vänt sig till kultur- och föreningsnämnden för att få hjälp med hyran. Efter att verksamheten flyttade till nya lokaler på Värmlandsvägen förra året ökade hyreskostnaden med 150 000 kronor.

Förutom ovan nämnda stöd från socialen får föreningen ett årligt bidrag på 215 000 kronor från kultur- och förening. Av dessa avser 150 000 bidrag till hyreskostnader och 65 000 kronor är föreningsbidrag. Föreningen vill nu ha ett hyresbidrag på 298 000 kronor i stället.

Men inte heller på kultur- och föreningsnämnden får föreningen igenom sin ansökan. Där konstateras att ökningen av hyreskostnaderna var känd, likaså det faktum att nämnden inte skulle kunna gå med in med högre bidrag. Föreningen har tecknat hyresavtalet själva, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, och anses ha eget ansvar för kostnaderna.

– Det är en väldigt viktig verksamhet. Klarar man inte den högre lokalkostnaden måste man fundera över om man ska säga upp någon del av lokalerna istället, säger kultur- och föreningsnämndens ordförande Siv Björck Kjellgren (S).

Föreningens ekonomi och nästa års bidrag ska diskuteras under en föreningsträff i november. När det gäller bidraget återstår att se om det kommer att betalas ut av kultur- och förening över huvud taget i framtiden.

– Förvaltningen får i uppdrag att se över den delen. Socialförvaltningen tycker att vi ska står för det och vi tycker att de ska stå för det. Så vi får se, säger Björck Kjellgren.