2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Hela människan kämpar med ekonomin

SAMHÄLLE

Utgifterna hos Hela människan i Karlskoga skenade och föreningen gick back nästan 700 000 kronor.

Det ekonomiska resultatet för 2015 visar ett minus på 670 000 kronor hos föreningen Hela människan. Det är en markant tapp jämfört med föreningens överskott på drygt 460 000 året innan. Mellan de två åren har intäkterna minskat något medan utgifterna ökat drastiskt, med nästan en miljon. Den största ökningen gäller lokalkostnaderna som ökat från 493 322 kronor till 764 188 kronor.

– Kostymen var för stor. Vi hade utgifter som släpade med länge innan vi hann dra åt bromsen och det tar ett tag innan vi kommer igen, säger tillförordnade verksamhetschefen Rolf Kjellmann.

Han förklarar att en bidragande orsak till underskottet är att det fanns stora planer för verksamheten som sattes i gång men som inte fungerade i verkligheten. Den högre hyran är dock ett stort problem.

– Vi går back. Såhär i efterhand så kanske vi inte borde ha tecknat hyresavtalet själva.

För att komma till rätta med underskottet har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har personalstyrkan stramats åt och två fordon, en buss och en husvagn, har sålts.

– När inte inkomsterna ökar så måste vi se över kostnaderna. Vi kan inte slösa med de pengar som vi får i bidrag. De måste man vara rädd och förvalta på rätt sätt. Det är våra gäster som ska prioriteras så att de får vad de behöver.

”På gränsen”

Rolf Kjellmann betonar att föreningen inte dras med några skulder som hotar verksamheten men att de behöver ökade bidrag för att den ska kunna vara ekonomiskt hållbar på lång sikt.

– Vi är nästan nere på gränsen nu på hur mycket vi kan dra ner.

Varje dag kommer mellan 30 och 40 personer för att äta mat på Ria-gården i Karlskoga. Här har de också möjlighet att duscha och få nya kläder. De får också hjälp med myndighetskontakter och annat. Till natthärbärget kommer varje kväll cirka sju personer för att övernatta i föreningens lägenhet. Dessutom finns fem personer i stödboenden som ordnats genom socialen men som föreningen stöttar.

Sedan flytten från Loviselund har också kostnaderna för härbärgesverksamheten ökat. Tidigare bodde gästerna i paviljonger och det fanns ingen personal på plats.

Bemannat på natten

Nu används en hyreslägenhet i en fastighet i närheten av Ria-gården och den hyrs av en privat fastighetsägare, en kostnad på cirka 4 500 kronor i månaden. Härbärget är numera också bemannat av två personer varje natt, en ordinarie och en volontär. Den utökade bemanningen har också bidragit till högre kostnader.

– Vi är hela tiden beroende av bidrag för vår verksamhet. Om vi tvingas lägga ner, vem ska ta hand om dem då? Då blir det kommunens ansvar och de som jobbar här blir arbetslösa.

Varannan onsdag anordnas också verksamhet enbart för kvinnor. Träffarna är populära och samlar cirka 20 deltagare varje gång.

– Medarbetarna här gör ett fantastiskt arbete. De är måna om våra gäster och tänker på dem i första hand. Som det står i Bibeln ”Tänk inte bara på ditt eget bästa utan också på andras”.

Det ekonomiska resultatet för 2015 visar ett minus på 670 000 kronor hos föreningen Hela människan. Det är en markant tapp jämfört med föreningens överskott på drygt 460 000 året innan. Mellan de två åren har intäkterna minskat något medan utgifterna ökat drastiskt, med nästan en miljon. Den största ökningen gäller lokalkostnaderna som ökat från 493 322 kronor till 764 188 kronor.

– Kostymen var för stor. Vi hade utgifter som släpade med länge innan vi hann dra åt bromsen och det tar ett tag innan vi kommer igen, säger tillförordnade verksamhetschefen Rolf Kjellmann.

Han förklarar att en bidragande orsak till underskottet är att det fanns stora planer för verksamheten som sattes i gång men som inte fungerade i verkligheten. Den högre hyran är dock ett stort problem.

– Vi går back. Såhär i efterhand så kanske vi inte borde ha tecknat hyresavtalet själva.

För att komma till rätta med underskottet har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har personalstyrkan stramats åt och två fordon, en buss och en husvagn, har sålts.

– När inte inkomsterna ökar så måste vi se över kostnaderna. Vi kan inte slösa med de pengar som vi får i bidrag. De måste man vara rädd och förvalta på rätt sätt. Det är våra gäster som ska prioriteras så att de får vad de behöver.

”På gränsen”

Rolf Kjellmann betonar att föreningen inte dras med några skulder som hotar verksamheten men att de behöver ökade bidrag för att den ska kunna vara ekonomiskt hållbar på lång sikt.

– Vi är nästan nere på gränsen nu på hur mycket vi kan dra ner.

Varje dag kommer mellan 30 och 40 personer för att äta mat på Ria-gården i Karlskoga. Här har de också möjlighet att duscha och få nya kläder. De får också hjälp med myndighetskontakter och annat. Till natthärbärget kommer varje kväll cirka sju personer för att övernatta i föreningens lägenhet. Dessutom finns fem personer i stödboenden som ordnats genom socialen men som föreningen stöttar.

Sedan flytten från Loviselund har också kostnaderna för härbärgesverksamheten ökat. Tidigare bodde gästerna i paviljonger och det fanns ingen personal på plats.

Bemannat på natten

Nu används en hyreslägenhet i en fastighet i närheten av Ria-gården och den hyrs av en privat fastighetsägare, en kostnad på cirka 4 500 kronor i månaden. Härbärget är numera också bemannat av två personer varje natt, en ordinarie och en volontär. Den utökade bemanningen har också bidragit till högre kostnader.

– Vi är hela tiden beroende av bidrag för vår verksamhet. Om vi tvingas lägga ner, vem ska ta hand om dem då? Då blir det kommunens ansvar och de som jobbar här blir arbetslösa.

Varannan onsdag anordnas också verksamhet enbart för kvinnor. Träffarna är populära och samlar cirka 20 deltagare varje gång.

– Medarbetarna här gör ett fantastiskt arbete. De är måna om våra gäster och tänker på dem i första hand. Som det står i Bibeln ”Tänk inte bara på ditt eget bästa utan också på andras”.

Natthärbärget i Karlskoga

Incheckning sker mellan 18.30-19.00. Det finns sju platser, varav två är i ett eget rum för kvinnor. Kravet är ”social nykterhet”, att man kan uppföra sig städat.

Gästerna går sedan tillsammans till övernattningslägenheten. Sina saker lämnar de på Ria-gården, endast tandborste och eventuella mediciner får tas med. De får lämna lägenheten under natten men får då inte komma tillbaka, detta för att ingen alkohol eller annat ska tas med in.

Natthärbärget är bemannat med en ordinarie personal och en volontär, som också sover i lägenheten. Härbärget är också utrustat med direktlarm.

Klockan 08.00 är det utskrivning och frukost.

Källa: