2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Blir ett miniregemente

VILLINGSBERG: Nya jobb och ny busshållplats i Villingsberg när Arboga skvadron återuppstår

Arboga skvadron har återuppstått och är nu stationerad i Villingsberg. I dag jobbar 10 personer där, men det ska bli 25 stycken som ska ha Villingsberg som sin arbetsplats. Det har gjort att busshållplatsen vid Villingsberg ska tillbaka.

Varje år bedriver Örebro- och Värmlandsgruppen grundutbildning av hemvärnssoldater vid Villingsbergs skjutfält. Detta sker i nybildade Arboga skvadron som hör till Livregementets husarer, K 3.

Det officiella namnet på den utbildningsskvadron som står omtalad är Arboga skvadron.

Arboga skvadron

Söndags den 2 oktober, genomförde skvadronen en besöksdag på Villingsbergs skjutfält.

Ett 100-tal anhöriga besökte sina rekryter och fick se när de genomförde en stridsövning och fick visa upp vad de hitintills lärt sig.

Sammanlagt ökas Försvarsmaktens permanenta personalstyrka på skjutfältet med ett 20-25.

– Till det kan läggas ett 80-tal rekryter som kommer på höstarna. De börjar årligen 1 augusti och slutar i mitten av december så det blir som ett litet miniregemente, tillägger överstelöjtnant Bengt Fransson, chef Örebro-Värmlandsgruppen.

25 personer

Cirka 25 personer kommer flytta sina anställningar från Örebro till Villingsberg under 2017-2018.

– Cirka 10 personer har nu flyttat hit. Allt eftersom den övriga infrastrukturen, hus och andra byggnader blir färdiga här i Villingsberg som flyttar resten av våra anställda hit. Vi ser fram emot när övriga delar har flyttat hit.

Han säger att skillnaden från att vara i Örebro är närheten till skjut- och övningsterräng.

– Villingsberg går nu från att ha varit enbart ett skjutfält till att bli en fast övningsplats. Det skulle kunna liknas med ett miniregemente.

Han hoppas att det här ska locka ungdomar från både Närke och Värmland.

– Vi har nu startat rekryteringen till nästa års utbildningsomgång som rycker in hösten 2017. Då räknar vi med att få runt 70 rekryter.

Efter att busshållplatsen i Villingsberg, på grund av trafiksäkerhetsskäl, stängdes i december 2014 tog Karlskoga kommun initiativ till ett arbete med syfte att få tillbaka busshållplatsen.

– Verksamheten här ute kräver en busshållplats. Rekryterna som bor här måste ta sig till Karlskoga eller Örebro på sin fritid.

I söndags genomfördes två traditionella höjdpunkter, det ena var soldaterinran och sedan överlämnades Arboga skvadrons standar.

Varje år bedriver Örebro- och Värmlandsgruppen grundutbildning av hemvärnssoldater vid Villingsbergs skjutfält. Detta sker i nybildade Arboga skvadron som hör till Livregementets husarer, K 3.

Det officiella namnet på den utbildningsskvadron som står omtalad är Arboga skvadron.

Arboga skvadron

Söndags den 2 oktober, genomförde skvadronen en besöksdag på Villingsbergs skjutfält.

Ett 100-tal anhöriga besökte sina rekryter och fick se när de genomförde en stridsövning och fick visa upp vad de hitintills lärt sig.

Sammanlagt ökas Försvarsmaktens permanenta personalstyrka på skjutfältet med ett 20-25.

– Till det kan läggas ett 80-tal rekryter som kommer på höstarna. De börjar årligen 1 augusti och slutar i mitten av december så det blir som ett litet miniregemente, tillägger överstelöjtnant Bengt Fransson, chef Örebro-Värmlandsgruppen.

25 personer

Cirka 25 personer kommer flytta sina anställningar från Örebro till Villingsberg under 2017-2018.

– Cirka 10 personer har nu flyttat hit. Allt eftersom den övriga infrastrukturen, hus och andra byggnader blir färdiga här i Villingsberg som flyttar resten av våra anställda hit. Vi ser fram emot när övriga delar har flyttat hit.

Han säger att skillnaden från att vara i Örebro är närheten till skjut- och övningsterräng.

– Villingsberg går nu från att ha varit enbart ett skjutfält till att bli en fast övningsplats. Det skulle kunna liknas med ett miniregemente.

Han hoppas att det här ska locka ungdomar från både Närke och Värmland.

– Vi har nu startat rekryteringen till nästa års utbildningsomgång som rycker in hösten 2017. Då räknar vi med att få runt 70 rekryter.

Efter att busshållplatsen i Villingsberg, på grund av trafiksäkerhetsskäl, stängdes i december 2014 tog Karlskoga kommun initiativ till ett arbete med syfte att få tillbaka busshållplatsen.

– Verksamheten här ute kräver en busshållplats. Rekryterna som bor här måste ta sig till Karlskoga eller Örebro på sin fritid.

I söndags genomfördes två traditionella höjdpunkter, det ena var soldaterinran och sedan överlämnades Arboga skvadrons standar.

  • Anders Persson