2016-10-07 16:16

2016-10-07 16:16

Verksamheten fyller tio år

KARLSKOGA: Från Irak till Karlskoga, historien om Khatoon.

Allt startade i Irak med att Soheila Fors ville hjälpa kvinnor. Nu firar hon och föreningen Khatoon 10 år med en fest.

2006 startade Soheila Fors ett tehus i Erbil, i Irakiska Kurdistan.

– Det var fantastiskt. Vi utbildade kvinnorna i hygien och barnuppfostran bland annat. Vi informerade även män att de inte skulle misshandla eller gifta bort kvinnor. Även att man skulle upphöra med omskärelse på flickor. Hon berättar att det fanns ett motstånd mot dem, men att de stöttades av politiker. Nu är tehuset nedlagt.

Flyttade till Karlskoga

2008 fick hennes man en tjänst som pastor på Baptistkyrkan så då flyttade de till Karlskoga.

– Här började jag läsa på Komvux. Jag såg då ett behov för kvinnor som blivit misshandlade att ha en plats att vända sig till.

Soheila Fors började titta efter lokaler att ha verksamhet i.

– När jag var liten så fanns det ett tehus i staden där jag bodde. Dit gick alla män och kvinnor fick inte gå in där och jag tyckte redan då att det var orättvist.

När hus i Skogsrundan skulle rivas uppvaktade hon kommunen om att få ta över ett hus och skapa ett skyddat boende, men hon fick ett nej.

– Då tändes idén att starta ett tehus enbart för kvinnor.

2010 så invigdes Tehuset och det kom många invandrarkvinnor. Det startades en svenskundervisning som blev mycket populär.

2011 tog föreningen över ett hus som skulle rivas i Baggängen och där skapades ett skyddat boende för kvinnor.

– I dag har vi cirka 20 personer som bor i Saras hus.

I rask takt öppnades tehus runt om i Sverige. I Karlstad, Jönköping, Uddevalla och Sala och flera städer står i kö.

Men det har även funnits motgångar. De öppnade ett bageri som fick slå igen på grund av dålig lönsamhet.

– Tehuset i Karlstad har vi stängt för vi fick inga bidrag från kommunen.

Föreningen Khatoon har gått ut och berättat om flera projekt som inte blivit något. De sökte byggnadstillstånd för ett stort Tehus uppe i Baggängen.

– Det blev för dyrt, men vi har ritningar på huset.

Dessutom var hon med och startade en hedersfond som legat nere på grund av problemet att skaffa 90-konto.

– Det hänger lite på vår ordförande. Jag hoppas att den kommer i gång.

10-årsjubileum

Under lördagen kommer föreningen fira 10-årsjubileum.

– Vi kommer vara på Gastro. Det kommer finnas mat och det kommer hållas tal. Jag har bjudit in kvinnor från alla våra tehus och så har jag bjudit in politiker.

Nästa projekt för Khatoon är att bygga ut Saras Hus.

– Tanken är att det ska byggas åtta nya lägenheter. Det är väldigt trångbott ibland, säger Soheila Fors.

2006 startade Soheila Fors ett tehus i Erbil, i Irakiska Kurdistan.

– Det var fantastiskt. Vi utbildade kvinnorna i hygien och barnuppfostran bland annat. Vi informerade även män att de inte skulle misshandla eller gifta bort kvinnor. Även att man skulle upphöra med omskärelse på flickor. Hon berättar att det fanns ett motstånd mot dem, men att de stöttades av politiker. Nu är tehuset nedlagt.

Flyttade till Karlskoga

2008 fick hennes man en tjänst som pastor på Baptistkyrkan så då flyttade de till Karlskoga.

– Här började jag läsa på Komvux. Jag såg då ett behov för kvinnor som blivit misshandlade att ha en plats att vända sig till.

Soheila Fors började titta efter lokaler att ha verksamhet i.

– När jag var liten så fanns det ett tehus i staden där jag bodde. Dit gick alla män och kvinnor fick inte gå in där och jag tyckte redan då att det var orättvist.

När hus i Skogsrundan skulle rivas uppvaktade hon kommunen om att få ta över ett hus och skapa ett skyddat boende, men hon fick ett nej.

– Då tändes idén att starta ett tehus enbart för kvinnor.

2010 så invigdes Tehuset och det kom många invandrarkvinnor. Det startades en svenskundervisning som blev mycket populär.

2011 tog föreningen över ett hus som skulle rivas i Baggängen och där skapades ett skyddat boende för kvinnor.

– I dag har vi cirka 20 personer som bor i Saras hus.

I rask takt öppnades tehus runt om i Sverige. I Karlstad, Jönköping, Uddevalla och Sala och flera städer står i kö.

Men det har även funnits motgångar. De öppnade ett bageri som fick slå igen på grund av dålig lönsamhet.

– Tehuset i Karlstad har vi stängt för vi fick inga bidrag från kommunen.

Föreningen Khatoon har gått ut och berättat om flera projekt som inte blivit något. De sökte byggnadstillstånd för ett stort Tehus uppe i Baggängen.

– Det blev för dyrt, men vi har ritningar på huset.

Dessutom var hon med och startade en hedersfond som legat nere på grund av problemet att skaffa 90-konto.

– Det hänger lite på vår ordförande. Jag hoppas att den kommer i gång.

10-årsjubileum

Under lördagen kommer föreningen fira 10-årsjubileum.

– Vi kommer vara på Gastro. Det kommer finnas mat och det kommer hållas tal. Jag har bjudit in kvinnor från alla våra tehus och så har jag bjudit in politiker.

Nästa projekt för Khatoon är att bygga ut Saras Hus.

– Tanken är att det ska byggas åtta nya lägenheter. Det är väldigt trångbott ibland, säger Soheila Fors.

  • Anders Persson