2016-10-07 14:38

2016-10-07 14:38

Flest misshandelsfall under september

BROTT: Dubbelt så många anmälningar som snittet

Under september i år anmäldes 13 fall av misshandel i Degerfors, flest i år och fler än någon annan septembermånad de senaste tio åren.

Under de senaste tio åren har antalet polisanmälningar gällande misshandel varierat i Degerfors. Vissa månader har det inte anmälts några fall alls och vissa har antalet legat högt, som mest 21 stycken i april 2008.

En månad som sticker ut i statistiken är september i år då 13 misshandelsfall anmäldes. Det är dubbelt så många som snittet för just september under de senaste tio åren. Det är också en toppnotering för att vara en septembermånad.

Enligt polisen ligger det dock inte några särskilda händelser bakom statistiken.

– Det är ändå små svängningar det handlar om. Vi är vaksamma på om det skulle vara något speciellt och det har det inte varit. Det skiljer över tid och det är mest slumpen som avgör, säger Jan Carlsson som är förundersökningsledare i Karlskoga.

Det är nyhetsbyrån Siren som i samarbete med journalistbyrån Journalism++ har sammanställt statistik från Brottsförebyggande rådet och hittat avvikelsen i antalet anmälningar.

Under de senaste tio åren har antalet polisanmälningar gällande misshandel varierat i Degerfors. Vissa månader har det inte anmälts några fall alls och vissa har antalet legat högt, som mest 21 stycken i april 2008.

En månad som sticker ut i statistiken är september i år då 13 misshandelsfall anmäldes. Det är dubbelt så många som snittet för just september under de senaste tio åren. Det är också en toppnotering för att vara en septembermånad.

Enligt polisen ligger det dock inte några särskilda händelser bakom statistiken.

– Det är ändå små svängningar det handlar om. Vi är vaksamma på om det skulle vara något speciellt och det har det inte varit. Det skiljer över tid och det är mest slumpen som avgör, säger Jan Carlsson som är förundersökningsledare i Karlskoga.

Det är nyhetsbyrån Siren som i samarbete med journalistbyrån Journalism++ har sammanställt statistik från Brottsförebyggande rådet och hittat avvikelsen i antalet anmälningar.