2016-10-07 09:41

2016-10-07 09:41

Bråk och hot på skola

KARLSKOGA

Den 6 september inträffade ett bråk på en högstadieskola i Karlskoga.

Flera elever var inblandade och den som var mest aktiv i bråket ska även ha uttalat hot mot personal och själva skolan.

Händelsen har polisanmälts men då de anmälda eleverna inte är straffmyndiga har ärendet lämnats över till de sociala myndigheterna.

Flera elever var inblandade och den som var mest aktiv i bråket ska även ha uttalat hot mot personal och själva skolan.

Händelsen har polisanmälts men då de anmälda eleverna inte är straffmyndiga har ärendet lämnats över till de sociala myndigheterna.