2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

Ska väcka liv i torget genom förändring

DEGERFORS: Anslog pengar till ny detaljplan

Nu ska en ny detaljplan tas fram för området vid torget, kring Coop. Det i sin tur ska hjälpa till med att utveckla handeln i centrum.

Samarbetet mellan Degerfors kommun, Konsum Värmland och fastighetsägaren till Coophuset för att skapa bättre förutsättningar för handel vid torget fortgår och nyligen beslutade kommunstyrelsen att anslå 50 000 kronor för att finansiera arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området vid fastigheten

– Trafikverket kan inte besluta utifrån en konsultrapport utan måste ha ett planförslag att utgå från, förklarar kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V).

Utredningar har gjorts kring hur handeln ska kunna utvecklas och man har även utrett hur det kunde bli mer liv på torget samt mer tillgängligt och attraktivt om entré till Coop och den planerade gallerian kunde ske från torgsidan.

Som förut

Man vill ta tillbaka den infart och de parkeringsmöjligheter som fanns innan entrén på affären byggdes om. Men för det krävs Trafikverkets välsignelse.

Man har utrett hur det skulle möjliggöras med såväl höger- som vänstersvängfält för norr- och södergående trafik på genomfartsleden. Vidare har man utrett konsekvenserna för gång- och cykeltrafik, som kommer att ha förkörsrätt men som ändå tvingas till mer uppmärksamhet.

I det förslag som tagits fram syns tolv parkeringsplatser på torget och man räknar med åtta omsättningar per dygn vilket ger en årsdygnstrafik på runt 100 fordon.

I den konsultutredning som gjorts på handeln nämns att torget i dag saknar det liv som man kan förvänta att ett centralt torg skall ha och att den aktuella fastighetsfasaden ger ett mycket trist intryck till torget. Den förändring man nu vill göra tror man ska väcka liv i torget och i handeln.

Samarbetet mellan Degerfors kommun, Konsum Värmland och fastighetsägaren till Coophuset för att skapa bättre förutsättningar för handel vid torget fortgår och nyligen beslutade kommunstyrelsen att anslå 50 000 kronor för att finansiera arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området vid fastigheten

– Trafikverket kan inte besluta utifrån en konsultrapport utan måste ha ett planförslag att utgå från, förklarar kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V).

Utredningar har gjorts kring hur handeln ska kunna utvecklas och man har även utrett hur det kunde bli mer liv på torget samt mer tillgängligt och attraktivt om entré till Coop och den planerade gallerian kunde ske från torgsidan.

Som förut

Man vill ta tillbaka den infart och de parkeringsmöjligheter som fanns innan entrén på affären byggdes om. Men för det krävs Trafikverkets välsignelse.

Man har utrett hur det skulle möjliggöras med såväl höger- som vänstersvängfält för norr- och södergående trafik på genomfartsleden. Vidare har man utrett konsekvenserna för gång- och cykeltrafik, som kommer att ha förkörsrätt men som ändå tvingas till mer uppmärksamhet.

I det förslag som tagits fram syns tolv parkeringsplatser på torget och man räknar med åtta omsättningar per dygn vilket ger en årsdygnstrafik på runt 100 fordon.

I den konsultutredning som gjorts på handeln nämns att torget i dag saknar det liv som man kan förvänta att ett centralt torg skall ha och att den aktuella fastighetsfasaden ger ett mycket trist intryck till torget. Den förändring man nu vill göra tror man ska väcka liv i torget och i handeln.