2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

Krav ledde till reservationer

DEGERFORS: Arbetsbeskrivning för ny tjänst debatterades

Arbetsbeskrivning för den informatörstjänst som ska nyinrättas i Degerfors kommun ledde nyligen till diskussioner. Snart även till reservationer i kommunstyrelsens möte.

Redan i september månads möte beslutade kommunstyrelsen att en tjänst som informatör ska inrättas i Degerfors kommun. Men när man i senaste mötet skulle diskutera arbetsbeskrivning och ansvarområden för tjänsten, så ledde det till såväl diskussioner som reservationer.

Mötet diskuterade även titeln och kom till slut fram till att den enklaste är att kallas tjänsten informatör/kommunikatör eftersom det handlar om både information och kommunikation till och med medborgare, media, företag, internt och andra.

Vad gäller arbetsbeskrivningen fanns en tolvpunktslista.

– Socialdemokraterna ville även tillföra att det ska vara meriterande om sökanden behärskar finska och nån föreslog att det borde vara meriterade om personen på tjänsten behärskar engelska och sen även främmande språk, berättar kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V).

– Vi från Vänsterpartiet tycker att då vi har en person som är ansvarig för finskt förvaltningsområde räcker det att den får ut informationen på finska. Vi vill inte lägga in fler krav för det är redan en lång uppförsbacke med hårda krav och då kanske inte många söker tjänsten, säger Pedersen.

Det slutade med omröstning där det blev majoritet för att inte ställa språkkraven. Det i sin tur fick S och C att reservera sig.

Redan i september månads möte beslutade kommunstyrelsen att en tjänst som informatör ska inrättas i Degerfors kommun. Men när man i senaste mötet skulle diskutera arbetsbeskrivning och ansvarområden för tjänsten, så ledde det till såväl diskussioner som reservationer.

Mötet diskuterade även titeln och kom till slut fram till att den enklaste är att kallas tjänsten informatör/kommunikatör eftersom det handlar om både information och kommunikation till och med medborgare, media, företag, internt och andra.

Vad gäller arbetsbeskrivningen fanns en tolvpunktslista.

– Socialdemokraterna ville även tillföra att det ska vara meriterande om sökanden behärskar finska och nån föreslog att det borde vara meriterade om personen på tjänsten behärskar engelska och sen även främmande språk, berättar kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V).

– Vi från Vänsterpartiet tycker att då vi har en person som är ansvarig för finskt förvaltningsområde räcker det att den får ut informationen på finska. Vi vill inte lägga in fler krav för det är redan en lång uppförsbacke med hårda krav och då kanske inte många söker tjänsten, säger Pedersen.

Det slutade med omröstning där det blev majoritet för att inte ställa språkkraven. Det i sin tur fick S och C att reservera sig.