2016-10-04 06:00

2016-10-04 06:00

Skolresultaten har tagit rejält kliv uppåt

DEGERFORS: Glada över statistik från Skolverket

Högre meritvärden, fler med behörighet till gymnasiet och större andel med godkänt i alla ämnen. Det är glädjande statistik från Skolverket för Degerfors del.

– Det är en kraftig ökning och dels handlar det om långvarigt arbete, till slut slår det över i resultaten. Det har satsats hårt på matte och även NO-ämnen har vi hållit på med och börjat i tidigare åldrar vilket också får genomslag. Man ska ha NO redan i tidiga åldrar, men nu är det ämneslärare redan i tidigare årskurser och det blir en tydligare undervisning, säger kultur- och utbildningschef Anna-Lena Sandell och fortsätter:

– Sen är det en liten kommun så minsta lilla gör stor skillnad mot i en kommun med tusen elever per årskurs. Vissa år är det fler elever som är svaga och andra år elever som är starkare, det kan även vara saker som hänt i en klass vilket blir tydligt här men inte om man har fler elever.

I år var det 84 elever som gick ur nionde klass, vilket är ett lågt antal. Det låg året innan på 126 elever.

– Behöriga till gymnasiet var 77 procent i fjol och i år 84,3 procent. Godkända i alla ämnen var förra året 61,9 procent och i år 73,5 procent, säger Sandell.

Känns bra

Anna-Lena Sandell tycker det förbättrade resultatet känns jättebra.

– Fast jag kan inte ta åt mig äran jag har jobbat knappt ett år som förvaltningschef, men det är kul att vara här när det händer. Det här blir väldigt mycket belyst på Stora Vallaskolan eftersom avgångseleverna går där, men det här kommer underifrån hela vägen. Så det har gjorts ett bra jobb på alla skolor, säger Sandell.

Hon berättar att man fortsätter att jobba med matte- och läslyft och nu har man även förstelärarna ska göra mer konkreta satsningar i olika ämnen och arbetssätt. Studiehandledare har man också haft senaste året och dessutom utökat i år för vilket det satsats pengar från politiken.

– Elever som har kunskap men inte språket får hjälp med det och kan tillgodogöra sig undervisningen. Vi har nu fem studiehandledare, alla har inte heltid men det är fem olika språk som täcks in, berättar Sandell.

Tålmodigt

Lennart Vestervall, rektor på Stora Vallaskolan är lika nöjd:

– Det är underbart. Vi har haft fokus och strategi på att vända alla resultat, inte bara meritvärdet och efter många års slit har resultaten sedan 2010, från att ha varit nere och vänt på 174, gått stadigt uppåt.

– Det har varit långsiktiga, medvetna och tålmodiga insatser i hela grundskolan, det här är inget quick-fix och det är resurskrävande, inte bara ekonomisk utan även personalmässigt och lärarna är oerhört viktiga i det här, säger Vestervall som också tror att eleverna blivit mer medvetna om att man måste ha en utbildning för att kunna gå vidare till ett jobb.

– Det är en kraftig ökning och dels handlar det om långvarigt arbete, till slut slår det över i resultaten. Det har satsats hårt på matte och även NO-ämnen har vi hållit på med och börjat i tidigare åldrar vilket också får genomslag. Man ska ha NO redan i tidiga åldrar, men nu är det ämneslärare redan i tidigare årskurser och det blir en tydligare undervisning, säger kultur- och utbildningschef Anna-Lena Sandell och fortsätter:

– Sen är det en liten kommun så minsta lilla gör stor skillnad mot i en kommun med tusen elever per årskurs. Vissa år är det fler elever som är svaga och andra år elever som är starkare, det kan även vara saker som hänt i en klass vilket blir tydligt här men inte om man har fler elever.

I år var det 84 elever som gick ur nionde klass, vilket är ett lågt antal. Det låg året innan på 126 elever.

– Behöriga till gymnasiet var 77 procent i fjol och i år 84,3 procent. Godkända i alla ämnen var förra året 61,9 procent och i år 73,5 procent, säger Sandell.

Känns bra

Anna-Lena Sandell tycker det förbättrade resultatet känns jättebra.

– Fast jag kan inte ta åt mig äran jag har jobbat knappt ett år som förvaltningschef, men det är kul att vara här när det händer. Det här blir väldigt mycket belyst på Stora Vallaskolan eftersom avgångseleverna går där, men det här kommer underifrån hela vägen. Så det har gjorts ett bra jobb på alla skolor, säger Sandell.

Hon berättar att man fortsätter att jobba med matte- och läslyft och nu har man även förstelärarna ska göra mer konkreta satsningar i olika ämnen och arbetssätt. Studiehandledare har man också haft senaste året och dessutom utökat i år för vilket det satsats pengar från politiken.

– Elever som har kunskap men inte språket får hjälp med det och kan tillgodogöra sig undervisningen. Vi har nu fem studiehandledare, alla har inte heltid men det är fem olika språk som täcks in, berättar Sandell.

Tålmodigt

Lennart Vestervall, rektor på Stora Vallaskolan är lika nöjd:

– Det är underbart. Vi har haft fokus och strategi på att vända alla resultat, inte bara meritvärdet och efter många års slit har resultaten sedan 2010, från att ha varit nere och vänt på 174, gått stadigt uppåt.

– Det har varit långsiktiga, medvetna och tålmodiga insatser i hela grundskolan, det här är inget quick-fix och det är resurskrävande, inte bara ekonomisk utan även personalmässigt och lärarna är oerhört viktiga i det här, säger Vestervall som också tror att eleverna blivit mer medvetna om att man måste ha en utbildning för att kunna gå vidare till ett jobb.

Jämförelse

Degerfors meritvärde är i år högre än såväl i Karlskoga som i Örebro för skolor med kommunal huvudman. Jämförelsens första siffra anger poäng exklusive elever med okänd bakgrund (som saknar personnummer, exempelvis inte är folkbokförda i Sverige) i parentes inkluderas även de eleverna:

Degerfors 218,6 (213,8) ökning från 207,1

Karlskoga 208,5 (203,1) minskning från 208,9

Örebro kommunal huvudman 216,1 (215,1) ökning från 208,6

Örebro samliga huvudmän 226,4 (225,6) ökning från 219,2