2016-10-04 16:55

2016-10-04 16:55

För dålig koll av legitimation i sjukvården

SJUKVÅRD: Region Örebro län saknar rutiner för kontroll av läkare och sjuksköterskor

Revisorerna i Region Örebro län riktar skarp kritik mot bristande rutiner för kontroll av legitimation när sjukvårdspersonal anställs eller hyrs in. Revisorerna hittade åtta personer i verksamheten som saknade legitimation för sin tjänst.

Revisorernas granskning kommer efter ett avslöjande i augusti om att en läkare och sex sjuksköterskor som arbetade i sjukvården i länet saknade yrkeslegitimation. Läkaren hade då jobbat fyra år och två av sjuksköterskorna i 14 respektive sex år.

Avslöjande kom efter en granskning som journalister på Nerikes Allehanda genomförde sommaren 2016.

I den revision som nu genomförts hittades ytterligare en person, en underläkare, som saknade legitimation.

I rapporten konstaterar revisorerna att regionstyrelsen, som har det yttersta ansvaret, inte har säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal.

Kontroll av legitimation saknas som uttryckligt moment i rekryteringen och det finns även brister i den övergripande styrningen, enligt rapporten.

Det finns också brister i kontrollen av om sökande till en tjänst är eller har varit föremål för utredning i ett annat landsting eller av annan arbetsgivare. Kontroller genomförs i vissa verksamheter men dokumenteras inte.

Revisorerna har med hjälp av en konsult kontrollerat legitimationen hos närmare 3900 läkare och sjuksköterskor. De kontrollerade också 86 hyrläkare där man konstaterat att 85 av dem har legitimation. Den 86:e hyrläkaren har inte kunnat kontrolleras eftersom revisorerna inte fått fullständigt personnummer.

Revisorernas granskning kommer efter ett avslöjande i augusti om att en läkare och sex sjuksköterskor som arbetade i sjukvården i länet saknade yrkeslegitimation. Läkaren hade då jobbat fyra år och två av sjuksköterskorna i 14 respektive sex år.

Avslöjande kom efter en granskning som journalister på Nerikes Allehanda genomförde sommaren 2016.

I den revision som nu genomförts hittades ytterligare en person, en underläkare, som saknade legitimation.

I rapporten konstaterar revisorerna att regionstyrelsen, som har det yttersta ansvaret, inte har säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal.

Kontroll av legitimation saknas som uttryckligt moment i rekryteringen och det finns även brister i den övergripande styrningen, enligt rapporten.

Det finns också brister i kontrollen av om sökande till en tjänst är eller har varit föremål för utredning i ett annat landsting eller av annan arbetsgivare. Kontroller genomförs i vissa verksamheter men dokumenteras inte.

Revisorerna har med hjälp av en konsult kontrollerat legitimationen hos närmare 3900 läkare och sjuksköterskor. De kontrollerade också 86 hyrläkare där man konstaterat att 85 av dem har legitimation. Den 86:e hyrläkaren har inte kunnat kontrolleras eftersom revisorerna inte fått fullständigt personnummer.